Nieuw onderzoek

In het kort

Dit bericht beschrijft twee casussen waarin geneesmiddeleninteracties leiden tot lage plasmaspiegels van dabigatran.

Laureano et al. beschrijven in The American Journal of Medicine twee casussen waarin geneesmiddeleninteracties leiden tot lage plasmaspiegels van dabigatran (Pradaxa®).

 

Beschrijving patiënten

Een 53-jarige man startte met tweemaal daags 150 mg dabigatran in verband met atriumfibrilleren. Hij slikte tevens carbamazepine ter preventie van epileptische insulten. De patiënt gaf zelf een voorkeur aan voor dabigatran in plaats van warfarine. Na het bereiken van de steady state bedroeg de dalwaarde van dabigatran 24 ng/ml gemeten met een Hemoclot assay. De dosering van de dabigatran is naar aanleiding van deze uitkomst verhoogd naar driemaal daags 150 mg.

Een 66-jarige vrouw gebruikte al enkele jaren warfarine in verband met een voorgeschiedenis van longembolie en diepe veneuze trombose. Daarnaast slikte zij carbamazepine in verband met een bipolaire stoornis. Op eigen verzoek werd zij overgezet op dabigatran. Een week na het starten met dabigatran bedroeg de dalwaarde < 20 ng/ml en de piekwaarde 41 ng/ml. Dit was aanleiding de patiënt weer terug te zetten op warfarine.

 

Conclusies auteurs

De auteurs geven aan dat er geen therapeutische range is vastgesteld voor dabigatran, maar dat patiënten met dalspiegels onder de 30 tot 50 ng/ml een verhoogd risico hebben op trombo-embolische events. Zij wijzen op het belang van controle van de plasmaspiegels bij patiënten die comedicatie gebruiken die interacteert met dabigatran, in het bijzonder de P-glycoproteine (Pgp)- inductoren.

 

Belang voor de praktijk

De samenvatting van de productkenmerken (SmPC) van dabigatran vermeldt dat gelijktijdige toediening van P-gp-inductoren naar verwachting zal leiden tot verlaagde spiegels van dabigatran en dit dient daarom vermeden te worden (SmPC dabigatran).

Indien er een reden bestaat om een Pgp-inductor voor te schrijven naast dabigatran is het wenselijk om de dalspiegels van dabigatran te meten. Op grond hiervan kan zo nodig bijstelling van de behandeling plaatsvinden om te voorkomen dat er trombo-embolische complicaties optreden.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Eén auteur meldt het ontvangen van persoonlijke honoraria van Boehringer Ingelheim.

 

Bron

  • Laureano M et al. Measurement of dabigatran drug levels to manage patients taking interacting drugs: a case report. AJM. 2016; Epub ahead of print.
  • EMA. SmPC Dabigatran. 29 februari 2016.

Laatst gewijzigd op 28 september 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.