Nieuw onderzoek

In het kort

Oesofagitis door dabigatrangebruik is een bijwerking die frequent over het hoofd wordt gezien.

Zhang et al. stellen in een ingezonden brief in het International Journal of Cardiology dat oesofagitis door dabigatrangebruik een bijwerking is die frequent over het hoofd wordt gezien.

 

RE-LY

Uit de resultaten van de RE-LY studie, een gerandomiseerde trial die dabigatran vergeleek met warfarine, kwam naar voren dat dyspepsie significant vaker voorkwam bij gebruik van dabigatran in vergelijking tot warfarine. Uit een nadere analyse van de RE-LY studie bleek dat 16,9% van de patiënten die dabigatran gebruikten, last had van milde tot matige klachten van het bovenste deel van het maagdarmkanaal. Gastro-oesofageale reflux was de meest voorkomende klacht. Recente case-studies en observationele onderzoeken vestigen eveneens de aandacht op een hoger risico op oesofagitis door gebruik van dabigatran.

 

Casussen

In hun brief beschrijven Zhang et al. vijf casussen die als gemeenschappelijke kenmerken hebben dat het om patiënten met een hogere leeftijd ging (69 tot 79 jaar), de symptomen plotseling ontstonden, de laesies gelokaliseerd waren in het middelste of distale deel van de oesofagus, dat men baat had bij het staken van de dabigatranbehandeling of van het toevoegen van protonpompremmers (PPI’s) en dat de klachten reversibel waren.

 

Preventieve maatregelen

Om dabigatran-geïnduceerde oesofagitis te voorkomen adviseren de auteurs om dabigatran in te nemen met voldoende water of voedsel, tot 30 minuten na inname rechtop te blijven zitten en zo nodig PPI’s voor te schrijven. Het advies voor maagprotectie sluit aan bij het advies in de officiële productinformatie om een PPI te gebruiken bij combinatie van dabigatran met andere geneesmiddelen die de kans op oesofagitis verhogen (SmPC dabigatran).

De auteurs adviseren tevens om bij klachten de drempel voor het uitvoeren van een oesofagogastroduodenoscopie niet te hoog te maken.

 

Belang voor de praktijk

De NHG-Standaard Maagklachten (2013) adviseert bij maagklachten altijd te controleren op het gebruik van geneesmiddelen die maagklachten als bijwerking kunnen hebben. Onder maagklachten verstaat de NHG-Standaard niet-acute klachten van pijn boven in de buik en/of zuurbranden en/of regurgitatie. Bij patiënten die dabigatran gebruiken en op het spreekuur komen met maagklachten, dient de voorschrijver dus altijd te denken aan dabigatran als oorzaak.

 

Belangenverstrengeling

De auteurs van het artikel verklaren geen conflicterende belangen te hebben en geen financiële bijdrage te hebben ontvangen.

 

Bron

Zhang et al. Dabigatran-induced esophagitis: A frequently overlooked adverse effect. Int J Cardiol. 2016;212:358-359

Laatst gewijzigd op 12 juli 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.