Nieuw onderzoek

Edoxaban is een nieuw anticoagulans dat qua werkingsmechanisme vergelijkbaar is met apixaban en rivaroxaban. In het New England Journal of Medicine zijn de resultaten gepubliceerd van de Hokusai-VTE studie.

In deze studie is de effectiviteit en veiligheid van edoxaban onderzocht bij de behandeling van volwassen patiënten met acute symptomatische diep-veneuze trombose en patiënten met acute symptomatische pulmonaire embolie. De studie was opgezet als een gerandomiseerd, dubbelblind, non-inferioriteits onderzoek, waarin edoxaban werd vergeleken met warfarine. De primaire uitkomtsmaat voor effectiviteit was het hernieuwd optreden van veneuze trombo-embolie (VTE). VTE was daarbij een samengestelde maat die bestond uit diep-veneuze trombose, niet-fatale pulmonaire embolie en fatale pulmonaire embolie. In de edoxabangroep trad bij 130 van de 4118 (3,2%) patiënten een VTE op. In de warfarinegroep trad bij 146 van de 3122 patiënten een VTE op (3,5%). De hazard-ratio was 0,89 (95%BI 0,70-1,13, p voor non-inferioriteit < 0,001). De primaire uitkomstmaat voor veiligheid was het optreden van een klinisch relevante bloeding. Deze maat was samengesteld uit majeure of klinische relevante niet-majeure bloedingen. Bij 349 van de 4118 (8,5%) patiënten in de edoxabangroep trad een dergelijke bloeding op. Dit staat tegenover 423 van 4122 (10,3%) van de patiënten in de warfarinegroep. De hazard-ratio bedroeg 0,81 (95%BI 0,71-0,94, p voor superioriteit 0,004).

 

Bron:
Hokusai-investigators. Edoxaban versus warfarine for the treatment of symptomatic venous thromboembolism. NEJM 2013.

Laatst gewijzigd op 6 september 2013

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.