Nieuw onderzoek

In haar brief van 28 augustus 2013 beantwoordt minister Schippers van Volksgezondheid Kamervagen, gesteld door het kamerlid van Gerven van de Socialistische Partij. Van Gerven stelde zijn vragen naar aanleiding van berichtgeving in de media dat nieuwe orale anticoagulantia een verhoogd risico op gastro-intestinale bloedingen geven (zie ook dit nieuwsbericht van 27 juni). Samengevat is de minister van mening dat er op dit moment geen extra maatregelen nodig zijn. De minister geeft aan dat de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen terughoudendheid adviseert bij het voorschrijven van deze middelen aan patiënten met een verhoogd risico op gastro-intestinale bloedingen. Daarnaast stelt zij dat de risico's van deze middelen door de registratieautoriteiten zijn meegewogen bij het besluit tot toelating van deze middelen.

 

Bronnen:

Laatst gewijzigd op 29 augustus 2013