Nieuw onderzoek

In het kort

Inzet van semaglutide bij obesitas in Amerika zal het aantal volwassen met obesitas en cardiovasculaire gebeurtenissen potentieel flink kunnen verminderen.

Inzet van semaglutide bij obesitas in Amerika zal het aantal volwassen met obesitas en cardiovasculaire gebeurtenissen potentieel flink kunnen verminderen. 

Methode

Onderzoekers combineerden de data van een klinische studie naar semaglutide met overheidsdata. Op basis van de gegevens uit de klinische studie bepaalden de onderzoekers hoe het gebruik in de dagelijkse praktijk uit zou kunnen vallen. De klinische studie onderzocht semaglutide 2,4 mg/week in combinatie met een levensstijlinterventie bij obesitas (STEP1 studie (Wilding, 2021). Deelnemers van deze studie waren ≥ 18 jaar en hadden obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2) of een BMI ≥ 27 kg/m2 met hypertensie, hypercholesterolemie slaapapneu of een cardiovasculaire gebeurtenis in de voorgeschiedenis. Patiënten met diabetes mellitus, bariatrische chirurgie of nierfalen waren uitgesloten.

Resultaten

Op basis van de extrapolatie van de gegevens uit de klinische studie schatten de onderzoekers dat 93 miljoen Amerikanen op basis van de BMI in aanmerking zouden komen voor semaglutide. Dit is gelijk aan 38% van alle volwassenen in Amerika. Het geschatte aantal personen dat ≥ 5%, ≥ 10%, en ≥ 15% gewichtsreductie zou hebben, is respectievelijk 80,4 miljoen, 64,3 miljoen en 47,0 miljoen. De totale obesitasprevalentie in Amerika zal daardoor dalen met 46%, gelijk aan 43,0 miljoen personen. Van deze personen zal 16,8% weer een normaal gewicht krijgen (BMI ≤ 25 kg/m2). Het totale risico op een cardiovasculaire gebeurtenis voorafgaand aan het semaglutide-gebruik was 10,2%. Dit daalde tot 8,3% door het gebruik van semaglutide. Dit resulteert in een reductie van 1,5 miljoen cardiovasculaire gebeurtenissen in tien jaar tijd.

Discussie

Het simuleren van studieresultaten naar de praktijk is altijd gebaseerd op enkele aannames. Een van de aannames is dat iedereen met een indicatie voor semaglutide ook daadwerkelijk bereid is om dit middel te gebruiken. Een Amerikaanse enquête wijst uit dat slechts de helft van ondervraagde interesse zou hebben om semaglutide te gebruiken (Medscape, 2023). Daarnaast wijken uitkomsten in de dagelijkse praktijk vaak af van de gecontroleerde setting in klinische studies. De uitkomstmaat reductie in cardiovasculaire gebeurtenissen is gebaseerd op een gebruiksduur van tien jaar. In de praktijk zal een groot deel van de patiënten eerder afhaken. Ten slotte heeft deze studie geen rekening gehouden met bijwerkingen en bijbehorende gevolgen. In de STEP1 studie meldde 9,8% van de deelnemers een ernstige bijwerking (Wilding, 2021). Dit vergroot de kans op het stoppen en kan ook invloed hebben op de gezondheid.

Belang voor de praktijk

Deze studie laat zien dat semaglutide  potentieel een groot effect heeft op de gezondheid en prevalentie van obesitas. Toch heeft deze studie beperkingen, voornamelijk dat het gebaseerd is op aannames. Hierdoor is terughoudendheid over de conclusies op zijn plaats. Ook zijn de kosten buiten beschouwing gelaten, deze zullen aanzienlijk zijn bij 93 miljoen gebruikers. Er zal daarna een kosten-baten afweging gemaakt moeten worden.

Belangenverstrengeling

Deze studie is deels gefinancierd door Novo Nordisk, fabrikant van semaglutide.

Bron
  • Wong et al. US Population Eligibility and Estimated Impact of Semaglutide Treatment on Obesity Prevalence and Cardiovascular Disease Events. Cardiovasc Drugs Ther. 2023 Aug 14.
  • Wilding et al. One-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. N Engl J Med. 2021;384:989–1002.
  • Zoler M. New Weight Loss Drugs Appeal to Half of US Adults. Medscape 2023 Aug 14.

Contact

Laatst gewijzigd op 19 februari 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.