Nieuw onderzoek

In het kort

Liraglutide met een beweegprogramma leidt tot verder gewichtsverlies na een caloriearm dieet.

Liraglutide in combinatie met een matig tot zwaar beweegprogramma leidt tot verder gewichtsverlies na een caloriearm dieet. De combinatie is effectiever dan liraglutide of het beweegprogramma alleen. Dat blijkt uit een studie van Lundgren et al.

Methode

Deze studie onderzocht welke interventie het meest effectief was voor behoud van gewichtsverlies na een caloriearm dieet. Deelnemers met een BMI tussen de 32 en 43 kg/m2 volgden eerst een caloriearm dieet (800 kcal/dag) gedurende 8 weken. Vervolgens randomiseerden de onderzoekers de patiënten met een gewichtsafname van ten minste 5% naar één van de 4 behandelgroepen:

  1. Placebo: placebo zonder beweegprogramma.
  2. Beweegprogramma: placebo met beweegprogramma.
  3. Liraglutide: liraglutide zonder beweegprogramma.
  4. Combinatie: liraglutide met beweegprogramma.

 

Het beweegprogramma bestond uit matige tot zware lichamelijke activiteit. In de groepen zonder beweegprogramma was normale activiteit toegestaan. Het gewichtsverlies 52 weken na randomisatie was de primaire uitkomstmaat.

Gewichtsafname

215 patiënten volgden het caloriearm dieet. 195 patiënten hadden ten minste 5% gewichtsverlies met een gemiddelde gewichtsafname van 13,1 kg. Na 52 weken was het lichaamsgewicht weer toegenomen in de groepen met placebo met of zonder beweegprogramma: +6,1 kg (placebo) en +2,0 kg (beweegprogramma). In de groepen met liraglutide met of zonder beweegprogramma was het lichaamsgewicht verder afgenomen: -0,7 kg (liraglutide) en -3,4 kg (combinatie). Het verschil met de placebogroep was voor alle groepen significant. Het verschil tussen de groep met het beweegprogramma en de combinatiegroep was eveneens significant (-5,4 kg; 95%BI=-9,0 tot -1,7 kg).

Lichaamsvet

In de combinatiegroep was het percentage lichaamsvet na 52 weken significant lager (-3,5%) ten opzichte van de groepen met alleen het beweegprogramma (-1,8%) of liraglutide (-1,6%). Het verschil tussen de groep met het beweegprogramma en de groep met liraglutide was niet significant.  

Discussie

De auteurs concluderen dat na een caloriearm dieet een beweegprogramma in combinatie met liraglutide effectief is voor behoud van gewichtsverlies. De combinatie is effectiever dan alleen een beweegprogramma of liraglutide. Het is nog de vraag hoe de resultaten te vertalen zijn naar personen die geen matig tot zwaar beweegprogramma kunnen of willen volgen, of met aandoeningen zoals diabetes mellitus type 2.

Belang voor de praktijk

Medicatie voor obesitas staat de laatste decennia volop in de belangstelling. Deze studie laat zien dat behandeling met liraglutide al dan niet aangevuld met een beweegprogramma kan bijdragen aan behoud van gewichtsverlies na een caloriearm dieet. Toch blijft de inzet van geneesmiddelen voor obesitas nog een discussiepunt. Het is de vraag of de hoge kosten (€ 1.900/jaar) opwegen tegen de extra gewichtsafname en het risico op bijwerkingen. Bovendien is het nog onduidelijk of het gewichtsverlies aanhoudt na staken van liraglutide. 

Belangenverstrengeling

Dit onderzoek is gefinancierd door NovoNordisk, de fabrikant van liraglutide (Saxenda®). Diverse auteurs melden banden met farmaceutische bedrijven, waaronder NovoNordisk.

Bron

Lundgren JR et al.  Healthy Weight Loss Maintenance with Exercise, Liraglutide, or Both Combined. N Engl J Med 2021;384(18):1719-30.

Contact

Laatst gewijzigd op 16 juni 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.