Nieuws

In het kort

Een recente peiling wijst uit dat bijna 90 procent van de kijkers het Medicijnjournaal zou aanbevelen bij een collega.

Artsen en apothekers stellen de Medicijnjournaals op prijs. De korte, online bulletins met nieuws over geneesmiddelen, gemaakt door het samenwerkingsverband van het IVM, Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), Geneesmiddelenbulletin en Zorginstituut Nederland (G5), worden goed gewaardeerd. Een recente peiling wijst uit dat bijna 90 procent van de kijkers het Medicijnjournaal zou aanbevelen bij een collega. Ook blijkt dat er meer kijkers zijn dan eerder gedacht. De G5 zet echter in op een groter bereik.

Uit een enquête onder 266 huisartsen en apothekers komt een tevreden doelgroep naar voren. De journaals worden op allerlei momenten bekeken, soms als geheel en soms alleen afzonderlijke items. De zorgverleners stellen de korte duur van de journaals op prijs en waarderen de frequentie van acht Medicijnjournaals per jaar. Ook de keuze en uitwerking van de onderwerpen krijgen een goede waardering.

Onderwerpen

De Medicijnjournaals zijn bedoeld om zorgprofessionals, bijvoorbeeld in het farmacotherapeutisch overleg (FTO), te informeren over nieuwe geneesmiddelen en richtlijnen. Ook onderwerpen als recent ontdekte bijwerkingen, belangrijke (internationale) publicaties en nieuwe wet- en regelgeving rond geneesmiddelen komen in de journaals aan de orde. De G5 is gezamenlijk afzender van de journaals en bepaalt samen de onderwerpen.

Bereik

Uit de peiling blijkt dat een substantieel deel van de zorgverleners in groepsverband kijkt, met name in het FTO. Daardoor is het bereik hoger dan eerder gedacht. Elk Medicijnjournaal bereikt ongeveer 20 procent van de Nederlandse huisartsen en apothekers. De G5 is daar echter nog niet tevreden mee en gaat de komende tijd inzetten op meer bekendheid van de journaals.

Per item

De Medicijnjournaals zijn te bekijken via www.medicijngebruik.nl en YouTube. FTO-vertegenwoordigers kunnen het videobestand ook downloaden, zodat een internetverbinding niet nodig is. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de journaals per item aan te gaan bieden.

Contact

Laatst gewijzigd op 5 november 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.