Nieuw onderzoek

In het kort

SGLT2-remmers lijken het aantal klinische complicaties en de daarmee gepaard gaande gezondheidszorgkosten te verminderen in Nederland.

SGLT2-remmers lijken het aantal klinische complicaties en de daarmee gepaard gaande gezondheidszorgkosten te verminderen in Nederland. Dit blijkt uit een Nederlandse studie. In deze studie berekenden onderzoekers het theoretische effect op de gezondheid en kosten bij gebruik van SGLT2-remmers bij patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. De netto budgetimpact was € 209 per patiënt per jaar.

Methode

De onderzoekers bekeken de impact van het gebruik van SGLT2-remmers op de Nederlandse gezondheidsbegroting. Op basis van literatuurgegevens maakten ze een schatting hoeveel mensen met DM2 in aanmerking komen voor een SGLT2-remmer op basis van de criteria uit de vernieuwde NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2021). Vervolgens schatten zij in, op basis van de resultaten van klinische studies, hoeveel cardiovasculaire en renale complicaties de SGLT2-remmers binnen deze patiëntenpopulatie zouden voorkómen. Met de geschatte patiëntenpopulatie zijn twee analyses uitgevoerd: een analyse op basis van de oude NHG-Standaard (2018) en een analyse met de vernieuwde NHG-Standaard (2021). De uitkomsten zijn met elkaar vergeleken. Het verschil in het aantal complicaties is vermenigvuldigd met de kosten van de complicaties om het budgetimpact in te kunnen schatten. De onderzoekers gebruikten een tijdshorizon van 5 jaar.

Resultaten

Het aantal risicopatiënten aan het begin van de analyse bedroeg 334.612. Hiervan hadden 260.601 patiënten cardiovasculaire complicaties en 74.011 renale complicaties. Het gebruik van de SGLT2-remmers conform de vernieuwde NHG-Standaard uit 2021 zou resulteren in een gezondheidswinst van 4.835 gewonnen levensjaren. De grootste afname betrof de renale complicaties, cardiovasculaire complicaties, totale mortaliteit en ziekenhuisopnames vanwege hartfalen, met respectievelijk 65, 46, 46 en 52 voorvallen per 10.000 patiëntjaren. Als nadelige gevolgen berekenden de onderzoekers 11 amputaties, 10 fracturen en 4 keer diabetische ketoacidose per 10.000 patiëntjaren. De geschatte besparing was 352 miljoen.

Discussie

SGLT2-remmers bij patiënten met DM2 en zeer hoog risico op hart- en vaatziekten lijken het aantal klinische complicaties en de daarmee gepaard gaande gezondheidszorgkosten in Nederland te kunnen verminderen. Deze resultaten in deze studie zijn op basis van een schatting tot stand gekomen. Op basis van de toekomstige gegevens zal dus moeten blijken of deze bevindingen correct zijn.

Belang voor de praktijk

Het beleid voor DM2 is nog niet zo lang geleden veranderd. De huidige NHG-Standaard stelt dat SGLT2-remmers de voorkeur hebben bij niet-kwetsbare patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Uit de doorrekening in deze studie blijkt dat SGLT2-remmers – toegepast bij de juiste populatie – tot gezondheidswinst en besparingen kunnen leiden. Belangrijke kanttekening is wel dat deze studie gegevens uit klinische studies heeft doorgerekend. Daarnaast gaat de studie uit van een theoretische situatie waarbij alle Nederlandse patiënten met DM2 exact volgens de richtlijn behandeld worden. De studie ondersteunt het advies van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2021) om SGLT2-remmers in te zetten bij niet-kwetsbare patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.

Bron

Van Schoonhoven AV et al. The health and budget impact of sodium-glucose CO-TRANSPORTER-2 inhibitors (sglt2is) in the Netherlands. Journal of Medical Economics. 2023;26(1):547–53. doi:10.1080/13696998.2023.2194802

Contact

Laatst gewijzigd op 2 februari 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.