Nieuw onderzoek

In het kort

Dit case report beschrijft een vrouw met zeer ernstige hypertriglyceridemie bij gebruik van bempedoïnezuur.

Beschrijving patiënt

Een 65-jarige vrouw, bekend met dyslipidemie, werd behandeld met ezetimib en fenofibraat. Naast dyslipidemie had de patiënt chronische nierschade (stadium 3b). Door de combinatie van chronische nierschade en dyslipidemie had ze een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Met ezetimib en fenofibraat was haar serum LDL-cholesterol 2,87 mmol/l en triglyceriden 5,42 mmol/l. Omdat ze haar streefwaarde voor LDL-cholesterol niet haalde, werd een behandeling gestart met bempedoïnezuur. Na 3 maanden bleek tijdens een controlemoment dat er sprake was van zeer ernstige hypertriglyceridemie met een serumwaarde van 28,64 mmol/l. Na deze constatering werd de behandeling met bempedoïnezuur direct stilgelegd. Het triglyceridengehalte was na 3 weken gedaald naar 7,90 mmol/l. Vanwege een mogelijk risico op pancreatitis is bempedoïnezuur niet meer herstart op verzoek van de patiënt.

Conclusie van de auteurs

De Naranjo-score schat de waarschijnlijkheid van een verband tussen een geneesmiddel en een klacht. Bij deze patiënt was de score 6. Deze score duidt op een waarschijnlijk verband tussen het gebruik van bempedoïnezuur en de optredende hypertriglyceridemie.

Verschillende klinische studies naar bempedoïnezuur komen niet in de buurt van het triglyceridengehalte van de patiënt uit dit case report. In de CLEAR-Harmony studie en de verlenging ervan was het mediane triglyceridengehalte van geïncludeerde patiënten respectievelijk 1,42 en 1,40 mmol/l (Ray, 2019, Ballantyne, 2022). In de CLEAR-Serenity studie was het mediane triglyceridengehalte 1,78 mmol/l en zijn patiënten met een triglyceridengehalte boven de 5,65 mmol/l geëxcludeerd (Laufs, 2019). In een gepoolde analyse van klinische studies naar bempedoïnezuur was het mediane triglyceridengehalte 1,42-1,73 mmol/l (Banach, 2020).

Belang voor de praktijk

Anno december 2023 zijn 4 gevallen van hypertriglyceridemie bij gebruik van bempedoïnezuur gemeld in Europa (EMA, 2023). In de VS zijn 4 gevallen van hypertriglyceridemie gemeld bij gebruik van bempedoïnezuur en het combinatiepreparaat ervan met ezetimib (FDA, 2023). In Nederland zijn er nog geen meldingen van hypertriglyceridemie bij bempedoïnezuur (Lareb, 2023). Hypertriglyceridemie staat niet als bijwerking in de bijsluiter van bempedoïnezuur vermeld. Bempedoïnezuur is onderworpen aan aanvullende monitoring. Het CBG verzoekt patiënten en zorgverleners extra alert te zijn op bijwerkingen en deze te melden (SmPC, 2022).

Belangenverstrengeling

Geen.

Bron
  • Bovy V, Bogaert AM. Severe Hypertriglyceridemia After Use of Bempedoic Acid. Eur J Case Rep Intern Med. 2023 Apr 13;10(5):003838.
  • Naranjo CD, Busto U, Sellers EM et al. A method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol Ther. 1981;30(2):239-45.

Contact

Laatst gewijzigd op 22 december 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.