Nieuw onderzoek

In het kort

Naloxegol verbetert de stoelgang en kwaliteit van leven van kankerpatiënten met opioïd-geïnduceerde obstipatie.

Naloxegol verbetert de stoelgang en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten met opioïd-geïnduceerde obstipatie. Dat blijkt uit de NACASY-studie (Davies, 2022).

Methode

De NACASY-studie was een prospectieve observationele open-label studie. Bij de studie waren meerdere internationale ziekenhuizen betrokken. De onderzoekers includeerden patiënten met kankergerelateerde pijn en opioïd-geïnduceerde obstipatie met minimaal één dosis naloxegol. De primaire uitkomstmaat voor veiligheid was het aantal patiënten dat stopte met de studie in verband met een bijwerking. Voor effectiviteit was de belangrijkste uitkomstmaat het aantal patiënten dat binnen 4 weken ≥ 3 maal per week ontlasting had en per week ≥ 1 maal ontlasting had dan bij het begin van de studie. De kwaliteit van leven maten de onderzoekers met de Patient Assessment of Constipation - Quality of Life Questionnaire (PAC-QOL).

Resultaten

Aan het onderzoek deden 170 volwassen patiënten mee. Bij alle 170 deelnemers keken de onderzoekers naar de veiligheidsuitkomstmaat. 23 van de 170 patiënten (13,5%) had een bijwerking gerelateerd aan naloxegol. 12 patiënten (7,1%; 95%BI=3,2 tot 10,9) stopten in verband met een naloxegolgerelateerde bijwerking. De effectiviteit bepaalden de onderzoekers in 143 van de 170 patiënten. Van de 143 patiënten namen 76 patiënten de minimale periode van 4 weken deel aan de studie. Bij 55 patiënten (72,4%; 95%BI=3,2 tot 10,9%) trad de primaire uitkomstmaat voor effectiviteit op. De scores op PAC-QoL verbeterde significant voor de totale score, maar ook de scores op alle subschalen van de PAC-QoL.

Discussie

De studie heeft beperkingen. Er ontbreekt een controlegroep en het is een observationele in plaats van een interventiestudie. Tijdens registratiestudies is naloxegol niet onderzocht bij kankerpatiënten. Kankerpatiënten vormen in de praktijk juist een belangrijke groep. Daarom zou een vergelijkende studie met bijvoorbeeld methylnaltrexon van grote waarde zijn. De studie is gefinancierd door de fabrikant van naloxegol.

Belang voor de praktijk

Opioïd-geïnduceerde obstipatie komt relatief veel voor bij kankerpatiënten die opioïden gebruiken. Naloxegol is geregistreerd voor de behandeling van opioïd-geïnduceerde obstipatie, maar over de behandeling van opioïd-geïnduceerde obstipatie bij kankerpatiënten is weinig bekend. De fabrikant adviseert terughoudendheid van naloxegol bij kankerpatiënten met opioïd-geïnduceerde obstipatie, vanwege beperkte klinische ervaring met het gebruik ervan bij deze patiëntengroep (SmPC, 2022). De IKNL-richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase (2022) noemt naloxegol en methylnaltrexon als optie bij patiënten met opioïd-geïnduceerde obstipatie in de palliatieve fase als reguliere laxantia onvoldoende effect hebben (IKNL, 2022).

Belangenverstrengeling

De studie werd betaald door Kyowa Kirin, de registratiehouder van naloxegol. Medewerkers van Kyowa Kirin waren betrokken bij het gehele onderzoeksproces inclusief het schrijven van het artikel.

Bron

Davies A. et al. A prospective, real-world, multinational study of naloxegol for patients with cancer pain diagnosed with opioid-induced constipation – the NACASY-study. Cancers. 2022;14(5):1128.

Contact

Laatst gewijzigd op 14 juni 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.