Nieuw onderzoek

In het kort

Hoofdpijnkenmerken die duiden op centrale of perifere sensitisatie kunnen mogelijk de respons op CGRP-remmers voorspellen. Dit blijkt uit een cohortstudie van Barbanti et al.

Hoofdpijnkenmerken die duiden op centrale of perifere sensitisatie kunnen mogelijk de respons op CGRP-remmers voorspellen. Dit blijkt uit een cohortstudie van Barbanti et al.

Methode

Deze ‘real-life’ cohortstudie includeerde 864 volwassen patiënten met episodische of chronische migraine die minimaal 24 weken een CGRP-remmer (639 erenumab, 173 galcanezumab en 55 fremanezumab) gebruikten. Via vragenlijsten en lichamelijk en neurologisch onderzoek verzamelden de onderzoekers kenmerken van de patiënt, zoals leeftijd, BMI en comorbiditeit. Ook brachten zij kenmerken van de migraine in kaart waaronder symptomen die duiden op perifere of centrale sensitisatie. Symptomen die duiden op perifere sensitisatie zijn unilaterale pijn (UP) en unilaterale craniële autonome symptomen (UCAS; bijvoorbeeld eenzijdig tranen of roodheid van het oog, neusverstopping, zwelling van het ooglid). Allodynie wijst op centrale sensitisatie. Met statistische modellen onderzochten zij welke kenmerken mogelijk de respons op CGRP-remmers voorspelden. Het primaire eindpunt betrof voorspellers van ≥ 50% respons op behandeling met een CGRP-remmer.

Resultaat

Bij episodische migraine was de combinatie van UP en UCAS geassocieerd met een respons ≥ 50%. Bij chronische migraine waren UP, UCAS, de combinatie van beide en de combinatie van UP met allodynie geassocieerd met een respons van ≥ 50%. De aanwezigheid van obesitas was een negatieve voorspeller. De combinaties UP en UCAS en UP en allodynie waren geassocieerd met een ≥ 75% respons op CGRP-remmers.

Discussie

De onderzoekers noemen als beperkingen van hun studie onder andere:

  • het grote verschil in aantallen gebruikers van de verschillende CGRP-remmers
  • alleen patiënten met episodische migraine met tenminste 8 migrainedagen per maand zijn geïncludeerd 
  • mogelijk gemiste voorspellende factoren
Belang voor de praktijk

Volgens de onderzoekers heeft behandeling met CGRP-remmers bij een derde van de patiënten geen effect. De huidige kosten voor een behandeling bedragen maar liefst € 5.800 tot € 6.500 per jaar (Farmacotherapeutisch Kompas, 2023). In Nederland worden CGRP-remmers uitsluitend vergoed voor patiënten met chronische migraine bij wie behandeling met topiramaat of valproaat en daarna botulinetoxine A (botox) niet werkt (ZIN, 2022). Uit financieel oogpunt is het wenselijk vooraf te kunnen voorspellen welke patiënten baat kunnen hebben bij een behandeling. De resultaten van de huidige studie zullen in vervolgonderzoeken bevestigd moeten worden, maar zijn wel een aanzet tot meer op de patiënt gerichte behandelkeuzes in de toekomst.

Belangenverstrengeling

Diverse auteurs hebben financiële banden met registratiehouders van CGRP-remmers.

Bron

Barbanti P et al. Predictors of response to anti-CGRP monoclonal antibodies: a 24-week, multicenter, prospective study on 864 migraine patients. J Headache Pain 2022;23(1):138.

Contact

Laatst gewijzigd op 1 juni 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.