Nieuw onderzoek

In het kort

Sacubitril/valsartan na een myocardinfarct zorgt voor betere cardiovasculaire uitkomsten vergeleken met alleen valsartan.

Sacubitril/valsartan na een myocardinfarct zorgt voor betere cardiovasculaire uitkomsten vergeleken met alleen valsartan. Dit blijkt uit een meta-analyse van Yang et al. De meta-analyse onderzocht het effect van sacubitril/valsartan en valsartan op cardiovasculaire uitkomsten. De onderzoekers includeerden 9 studies met in totaal 1.369 patiënten met een doorgemaakt myocardinfarct. De follow-upduur was minimaal 3 maanden. Zes studies waren gerandomiseerd en placebogecontroleerd en 3 studies waren observationeel. De onderzoekers keken onder andere naar de volgende studie-eindpunten: cardiale remodellering, combinatie macrovasculaire complicaties en mortaliteit (cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte), hartfalen, ziekenhuisheropname, cardiale sterfte, myocardinfarct en optreden van bijwerkingen.

Resultaten

716 patiënten gebruikten sacubitril/valsartan en 635 patiënten valsartan. Sacubitril/valsartan was superieur aan valsartan op de eindpunten macrovasculaire complicaties en mortaliteit (RR=0,47; 95%BI=0,34 tot 0,65), hartfalen (RR=0,37; 95%BI=0,23 tot 0,61) en ziekenhuisheropname (RR=0,54; 95%BI=0,36 tot 0,80). Ook bij cardiale remodellering was sacubitril/valsartan superieur aan valsartan. De eindpunten cardiale sterfte, myocardinfarct en optreden van bijwerkingen waren niet significant verschillend tussen sacubitril/valsartan en valsartan.

Discussie

De auteurs concluderen dat patiënten met een acuut myocardinfarct meer baat hebben bij een vroege behandeling met sacubitril/valsartan dan alleen met valsartan wat betreft cardiale remodellering en het risico op macrovasculaire complicaties en mortaliteit. Uit de PARADISE-MI-studie bleek dat sacubitril/valsartan niet was geassocieerd met een significant lagere incidentie van overlijden door cardiovasculaire oorzaken of incidenteel hartfalen vergeleken met ramipril. Deze studie met 5.661 patiënten onderzocht het effect van sacubitril/valsartan versus ramipril bij patiënten met een acuut myocardinfarct (Pfeffer, 2021). De reden voor dit verschil in effect bij ramipril en valsartan vergeleken met sacubitril/valsartan, is onduidelijk.

Belang voor de praktijk

Volgens de NHG-Standaard Acuut coronair syndroom en de ESC-richtlijnen over de behandeling van STEMI en NSTEMI bestaat de behandeling na een acuut coronair syndroom (ACS) uit de volgende medicatie: acetylsalicylzuur, een P2Y12-remmer, cholesterolverlager, lipofiele selectieve bètablokker en ACE-remmer. Bij intolerantie voor een ACE-remmer schrijft de arts een ARB voor (NHG, 2022; ESC, 2020; ESC, 2017). Sacubitril/valsartan heeft geen plaats in de behandeling na een ACS. Sacubitril/valsartan is niet geregistreerd voor deze indicatie en momenteel nog in onderzoek (ZIN, 2021).

Belangenverstrengeling

Geen vermeld.

Bron
  • Yang P et al. Efficacy and safety of sacubitril/valsartan vs. valsartan in patients with acute myocardial infarction: A meta-analysis. Front Cardiovasc Med. 2022 Aug 24;9:988117.
  • Pfeffer et al. Angiotensin Receptor–Neprilysin Inhibition in Acute Myocardial Infarction. N Engl J Med 2021; 385:1845-1855.

Contact

Laatst gewijzigd op 1 mei 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.