Nieuw onderzoek

In het kort

Semaglutide geeft naast leefstijlinterventies het meest gewichtsverlies bij patiƫnten met obesitas.

Verschillende medicijnen, waaronder GLP1-agonisten, naltroxen/bupropion en orlistat, dragen bij aan gewichtsafname bij patiënten met overgewicht of obesitas ten opzichte van leefstijlinterventies alleen. Dat blijkt uit een meta-analyse naar obesitasmiddelen uitgevoerd door Shi et al.  

Methode

Deze meta-analyse onderzocht het effect van geneesmiddelen op het gewicht. Naast geneesmiddelen geregistreerd voor obesitas en overgewicht is er ook een aantal geneesmiddelen meegenomen die (nog) niet voor obesitas zijn geregistreerd: metformine, SGLT2-remmers, levocarnitide en pramlintide. Deze geneesmiddelen zijn in dit nieuwsbericht buiten beschouwing gebleven. De geïncludeerde studies onderzochten het effect van geneesmiddelen op gewicht ten opzichte van leefstijlinterventies.

Resultaten

In deze meta-analyse zijn 143 gerandomiseerde klinische studies geïncludeerd. Tabel 1 laat het effect ten opzichte van leefstijlinterventies alleen en het risico op bijwerkingen zien per geneesmiddel of geneesmiddelgroep. Een post-hoc analyse liet zien dat semaglutide geassocieerd is met het grootste percentage gewichtsverlies (11,41%) ten opzichte van leefstijlinterventies alleen.

Tabel 1: Effect van geneesmiddelen voor obesitas ten opzichte van leefstijlinterventies alleen en het risico op bijwerkingen.

In Nederland geregistreerd voor obesitas

Medicijn

Gemiddeld gewichtsverlies

Percentage patiënten met ≥ 5% gewichtsverlies:

OR (95%BI)

Staken van de behandeling vanwege bijwerkingen

OR (95%BI)

GLP1-agonisten

5,76%

6,33 (5,00 tot 8,00)

2,17 (1,71 tot 2,77)

Naltrexon/bupropion

4,11%

5,04 (3,50 tot 7,27)

2,69 (2,11 tot 3,43)

Orlistat

3,16%

2,73 (2,32 tot 3,22)

1,72 (1,44 tot 2,05)

Niet in Nederland geregistreerd voor obesitas

Fentermine/topiramaat

7,97%

8,02 (5,24 tot 12,27)

2,40 (1,69 tot 3,42)

Er is bewijs van redelijke tot goede kwaliteit dat de GLP1-agonisten en fentermine/topiramaat het meest effectief bijdragen aan gewichtsverlies bij gelijktijdig toepassen van leefstijlinterventies. Semaglutide bleek in een post-hoc analyse van alle onderzochte geneesmiddelen het meeste gewichtsafname te geven. Als beperking noemen de onderzoekers onder andere de verschillen tussen de geïncludeerde studies, zoals geïncludeerde patiëntpopulatie en follow-up.

Betekenis voor de praktijk

Deze meta-analyse laat zien dat van de obesitasmiddelen die in Nederland verkrijgbaar zijn, GLP1-agonisten het meest effect hebben op gewichtsverlies naast leefstijlinterventies. Van de GLP1-agonisten geeft semaglutide het meeste gewichtsverlies. Wel is er een aanzienlijk risico op (gastro-intestinale) bijwerkingen. De voorschrijver zal bij de afweging voor al dan niet medicamenteus behandelen de voor- en nadelen samen met de patiënt tegen elkaar moeten afwegen.   

Belangenverstrengeling

De auteurs melden geen belangenverstrengeling met farmaceutische bedrijven.

Bron

Shi Q et al. Pharmacotherapy for adults with overweight and obesity: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Lancet 2021;399:259-69.

Contact

Laatst gewijzigd op 3 mei 2022