Nieuw onderzoek

In het kort

De cardiovasculaire effecten van GLP1-agonisten en SGLT2-remmers zijn mogelijk kleiner in Europa en Noord-Amerika dan in de rest van de wereld.

De in klinische studies vastgestelde cardiovasculaire effecten van GLP1-agonisten en SGLT2-remmers zijn mogelijk kleiner in Europa en Noord-Amerika dan in de rest van de wereld. Dat concluderen Cotter et al. in een meta-analyse van de grote cardiovasculaire en renale uitkomstenstudies naar deze middelen.

Cardiovasculaire effecten

De onderzoekers includeerden 14 uitkomstenstudies naar GLP1-agonisten en SGLT2-remmers. Deze studies bepaalden het effect op cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct, beroerte en ziekenhuisopnames voor angina pectoris van de nieuwe middelen ten opzichte van placebo. De onderzoekers van deze meta-analyse maakten een uitsplitsing van het effect per geografische regio. In Europa was het effect van SGLT2-remmers ten opzichte van placebo kleiner dan in de rest van de wereld (Europa: HR=0,93; 95%BI=0,85 tot 1,02; rest van de wereld: HR=0,83; 95%BI=0,75 tot 0,92). Het verschil tussen Europa en de rest van de wereld was niet significant. Ook bij GLP1-agonisten was het effect in Europa kleiner (Europa: HR=0,88; 95%BI=0,79 tot 0,99; rest van de wereld: HR=0,82; 95%BI=0,73 tot 0,92), al was het verschil tussen de regio’s evenmin significant. De risico's in Noord-Amerika waren vergelijkbaar met Europa. 

Hartfalen en renale uitkomsten

De effecten van SGLT2-remmers op hartfalen en renale uitkomsten waren in Europa significant kleiner dan in de rest van de wereld. De HR voor deze uitkomsten ten opzichte van placebo in Europa was 0,86 (95%BI=0,78 tot 0,95), vergeleken met 0,68 (95%BI=0,61 tot 0,76) in de rest van de wereld. Ook het verschil tussen Noord-Amerika en de rest van de wereld was kleiner, al was dat verschil niet significant.

Discussie

Er lijkt geografische variatie te zijn in de positieve cardiovasculaire effecten van SGLT2-remmers en GLP1-agonisten. In de cardiovasculaire en renale uitkomstenstudies lijkt het effect van deze middelen minder groot in Europa en Noord-Amerika dan in de rest van de wereld, al zijn alleen de effecten op hartfalen en renale uitkomsten significant. Mogelijk spelen verschillen in ernst van de aandoening en kwaliteit van de bestaande zorg een rol bij de verschillen. Een beperking van de huidige studie is dat de onderzoekers de meta-analyse niet konden uitvoeren op patiëntniveau, maar afhankelijk waren van de rapportages van de oorspronkelijke klinische studies. 

Betekenis voor de praktijk

Diverse uitkomstenstudies naar SGLT2-remmers en GLP1-agonisten tonen positieve cardiovasculaire en renale effecten aan van deze middelen. Uit deze meta-analyse blijkt dat het effect in Europa mogelijk kleiner is dan in andere landen. Bij de plaatsbepaling van deze middelen is het daarom van belang om niet alleen af te gaan op de resultaten uit de studies, maar ook de regionale variatie te bekijken.

Belangenverstrengeling

De auteurs melden geen belangenverstrengeling met farmaceutische bedrijven.

Bron

Cotter G et al. Regional variation of effects of new antidiabetic medications in cardiovascular outcome trials. Am Heart J. 2021; 240:73-80.

Contact

Laatst gewijzigd op 1 februari 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.