Nieuw onderzoek

In het kort

SGLT2-remmers verhogen het risico op diabetische ketoacidose met ongeveer een factor 2.

SGLT2-remmers verhogen het risico op diabetische ketoacidose met ongeveer een factor 2 ten opzichte van placebo of andere bloedglucoseverlagende middelen. Het absolute risico is laag: 0,6 tot 4,9 per 1.000 patiëntjaren. Dat blijkt uit een meta-analyse van Colacci et al.

Resultaten

De onderzoekers includeerden 7 gerandomiseerde klinische studies en 5 observationele studies met minimaal 500 patiënten met SGLT2-remmers. In 4 van de klinische studies kwam diabetische ketoacidose voor: bij patiënten met SGLT2-remmers 0,6 tot 2,2 keer per 1.000 patiëntjaren. In de controlegroep was dit 0,1 tot 0,3 per 1.000 patiëntjaren. Het risico bij SGLT2-remmers was ongeveer 2,5 keer verhoogd (RR=2,46; 95%BI=1,16 tot 5,21). In de observationele studies was het risico ongeveer 1,7 keer verhoogd (RR=1,74, 95%BI=1,07 tot 2,83). Het absolute risico was 0,6 tot 4,9 per 1.000 patiëntjaren bij SGLT2-remmers en 0,6 tot 2,2 in de controlegroep. 

Discussie

Zowel in de klinische als observationele studies is het risico op diabetische ketoacidose verhoogd bij patiënten met SGLT2-remmers. Het absolute risico is echter laag (0,6 tot 4,9 per 1.000 patiëntjaren). Hoewel de studies hebben gecontroleerd voor verschillen tussen de studiegroepen op baseline, is niet bekend in hoeverre mogelijke ontstane verschillen gedurende de studieperiode de resultaten hebben beïnvloed. Een andere beperking is dat de meeste studies voornamelijk Noord-Amerikaanse patiënten van middelbare leeftijd hebben geïncludeerd.

Betekenis voor de praktijk

Diabetische ketoacidose is bekend als mogelijke bijwerking van SGLT2-remmers. Deze meta-analyse bevestigt het verhoogde risico, al is het absolute risico laag. Hoewel de bijwerking zeldzaam is, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Het is daarom van belang dat zorgverleners en patiënten alert zijn op diabetische ketoacidose bij gebruik van SGLT2-remmers.

Belangenverstrengeling

De auteurs melden geen belangenverstrengeling met farmaceutische bedrijven.

Bron

Colacci M et al. Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors and Risk of Diabetic Ketoacidosis Among Adults With Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Can J Diabetes. 2021;S1499-2671(21)00106-4.

Contact

Laatst gewijzigd op 10 januari 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.