Nieuw onderzoek

In het kort

PCSK9-remmers verhogen in tegenstelling tot statines niet het risico op hersenbloedingen.

Het gebruik van PCSK9-remmers leidt niet tot een verhoogd risico op hersenbloedingen, terwijl dit bij statines wel het geval is. Dit blijkt uit een meta-analyse van Sanz-Cuesta en Saver.

Methode

De onderzoekers voerden een systematische meta-analyse uit van alle afgeronde gerandomiseerde klinische studies over statines en PCSK9-remmers. De studies duurden minimaal 3 maanden, onderzochten de dosis-effectrelatie van statines of PCSK9-remmers toegevoegd aan statines, vergeleken met placebo. De onderzoekers keken naar het optreden van hersenbloedingen. De patiënten waren gegroepeerd in 4 groepen voor statistische analyse: alle patiënten met een lage óf hoge geneesmiddeldosis/potentie, cerebrale ischemiepatiënten óf patiënten met een hersenbloeding ongeacht de geneesmiddeldosis/potentie.

Resultaten

In totaal vergeleken de onderzoekers gegevens van ruim 204.000 patiënten uit 36 studies met statines en van ruim 76.000 patiënten uit 5 studies met PCSK9-remmers. Statines geven een significant hoger risico op hersenbloedingen ten opzichte van placebo (ongeacht dosering): RR=1,15 (95%BI=1,00 tot 1,32). Bij patiënten met een hoge geneesmiddeldosis/potentie is dat 1,53 (95%BI=1,16 tot 2,01). PCSK9-remmers geven geen hoger risico op hersenbloedingen: RR=0,93 (95%BI=0,58 tot 1,51). Ook is er voor PCSK9-remmers geen verschil in het optreden van hersenbloedingen tussen subgroepen met een verschillende uitgangswaarde voor het LDL-cholesterolgehalte. Bij patiënten met een cerebrale ischemie in de voorgeschiedenis is alleen het risico met statines ten opzichte van placebo significant hoger: RR=1,43 (95%BI=1,02 tot 2,02).

Discussie

Uit de studie blijkt dat PCSK9-remmers toegevoegd aan statine, in tegenstelling tot alleen statines, niet het risico op hersenbloedingen verhogen. Volgens de onderzoekers is het verschil in de bepaling van de dosis-effectrelatie tussen statines en PCSK9-remmers de grootste beperking van deze meta-analyse. Ook hebben de studies met statines over het algemeen een langere follow-up dan studies met PCSK9-remmers. Ten slotte gebruikte 32% van de patiënten uit studies met PCSK9-remmers bococizumab, wat wordt geassocieerd met de aanmaak van geneesmiddel-antilichamen. Hierdoor kan de LDL-verlaging tot 29% afzwakken.

Belang voor de praktijk

Voorschrijvers kunnen PCSK9-remmers overwegen wanneer een patiënt met deze middelen zijn streefwaarden niet haalt en een zeer hoog cardiovasculair risico heeft (NIV, 2018). Deze meta-analyse laat zien dat PCSK9-remmers toegevoegd aan statines het risico op hersenbloedingen niet verhogen. Voorschrijvers kunnen dit meenemen in de overweging om een PCSK9-remmer te starten bij hoog-risicopatiënten met een hersenbloeding in de voorgeschiedenis of verhoogd risico hierop.

Belangenverstrengeling

Eén auteur heeft gewerkt in de stuurcomités voor klinische proeven voor de farmaceutische bedrijven Amgen en Johnson & Johnson. Amgen is registratiehouder van evolocumab.

Bron

Sanz-Cuesta BE, Saver JL. Lipid-Lowering Therapy and Hemorrhagic Stroke Risk: Comparative Meta-Analysis of Statins and PCSK9 Inhibitors. Stroke. 2021 Jun 22

Contact

Laatst gewijzigd op 24 december 2021