Nieuw onderzoek

In het kort

Sacubitril/valsartan en enalapril hebben een vergelijkbaar effect op lichaamsactiviteit bij hartfalen.

Sacubitril/valsartan heeft ten opzichte van enalapril geen significant voordeel op de dagelijkse lichaamsactiviteit van patiënten met hartfalen. Dit blijkt uit een gerandomiseerde en gecontroleerde studie van Piepoli et al.

Beschrijving studie

De onderzoekers verdeelden in de OUTSTEP-HF-studie patiënten uit verschillende Europese landen met stabiele symptomatische HFrEF in twee gelijke groepen. De ene groep kreeg sacubitril/valsartan en de andere groep enalapril. Gedurende 12 weken werden de patiënten continu gevolgd via een versnellingsmeter die dagelijks de gemiddelde niet-sedentaire activiteit overdag vaststelde. Sedentaire activiteiten zijn activiteiten in zittende of liggende houding. Ook ondergingen alle patiënten in week 0, 4, 8 en 12 een 6-minuten-looptest die de inspanningscapaciteit ten opzichte van de nulmeting bepaalde.

Resultaten

De onderzoekers includeerden in totaal 570 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar. 80% was man. Na 12 weken was de inspanningscapaciteit verbeterd bij zowel de gebruikers van sacubitril/valsartan als enalapril. De verbetering, gemeten met de 6-minuten-looptest, was 35,09 meter bij sacubitril/valsartan en 26,11 meter bij enalapril. Het verschil tussen beide groepen was niet significant.

Ook de niet-sedentaire activiteit verbeterde in beide groepen. 58% van de gebruikers van sacubitril/valsartan had een verbetering van ≥ 10% van de sedentaire activiteit. In de groep met enalapril was dit bij 64% van de patiënten het geval. Ook dit verschil was niet significant. Tot slot meldde 58% van de gebruikers van sacubitril/valsartan en 43% gebruikers van enalapril symptoomverlichting van hartfalen. Na 12 weken was er geen verschil meer tussen beide groepen.

Discussie

Zowel sacubitril/valsartan als enalapril verbetert de lichamelijke activiteit bij patiënten met stabiele symptomatische HFrEF. Er is geen significant verschil tussen beide middelen. Het effect op de langere termijn (> 12 weken) is onbekend. De studiepopulatie bestond overwegend uit mannen. Hierdoor is de extrapoleerbaarheid van de studieresultaten beperkt. 

Belang voor de praktijk

In de NHG-Standaard Hartfalen (2021) heeft sacubitril/valsartan geen plaats (NHG, 2021). De 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure (2016) adviseert sacubitril/valsartan voor te schrijven als maximale doseringen van een ACE-remmer, bètablokker en aldosteronantagonist niet voldoende symptoomverlichting geven (ESC, 2016). Volgens deze studie verhoogt sacubitril/valsartan de mate van activiteit bij patiënten met HFrEF. Er is echter geen verschil tussen sacubitril/valsartan en enalapril. Er is daarom geen reden om sacubitril/valsartan de voorkeur te geven boven enalapril.  

Belangenverstrengeling

Deze studie is gefinancierd door Novartis Pharma AG, de fabrikant van sacubitril/valsartan.

Bron

Piepoli MF et al. OUTSTEP-HF: randomised controlled trial comparing short-term effects of sacubitril/valsartan versus enalapril on daily physical activity in patients with chronic heart failure with reduced ejection fraction. Eur J Heart Fail. 2021; 23(1): 127-135.

Contact

Laatst gewijzigd op 30 juni 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.