Nieuw onderzoek

In het kort

Een 77-jarige man ervoer cognitieve achteruitgang en bijkomende hallucinaties en achterdocht sinds de start met rivaroxaban (Xarelto®).

Mitrovic et al. beschrijven een 77-jarige man die cognitieve achteruitgang en bijkomende hallucinaties en achterdocht ervoer sinds de start met rivaroxaban (Xarelto®).

Beschrijving patiënt

Een 77-jarige man werd verwezen naar de polikliniek geriatrie in verband met cognitieve achteruitgang sinds zes maanden. Bovendien ontwikkelde hij in de voorgaande acht weken ook (visuele) hallucinaties en achterdocht. De patiënt was zes maanden eerder overgezet van acenocoumarol op rivaroxaban, ondanks dat hij goed was ingesteld op acenocoumarol, therapietrouw was en geen bijwerkingen had. Hij gebruikte een anticoagulans vanwege atriumfibrilleren. Daarnaast gebruikte hij metoprolol, bumetanide, omeprazol, simvastatine, perindopril en digoxine. Er werd geen verklaring gevonden voor zijn mentale klachten bij lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek en op de MRI. Onderzoek op de geheugenpoli wees uit dat de geheugenproblemen waarschijnlijk al enkele jaren bestonden.

In overleg met de cardioloog werd de rivaroxaban gestaakt. De hallucinaties stopten 48 uur later. Het gebruik van olanzapine, dat tijdelijk gestart was, kon na 10 dagen stoppen. Bij een controlebezoek na een maand gaf de patiënt aan dat het veel beter ging. Hij had geen hallucinaties meer gehad, maar had nog wel geheugenproblemen. Patiënt bleek één keer eerder hallucinaties gehad te hebben na een ‘major life event’.

Conclusies auteurs

De Naranjo-score schat de waarschijnlijkheid van een verband tussen een geneesmiddel en een klacht. Bij deze patiënt was de score 1 tot 4. Deze score duidt op een mogelijk verband tussen het rivaroxaban-gebruik en de optredende hallucinaties. In de bijwerkingendatabase van de WHO zijn 112 gevallen van hallucinaties bij gebruik van rivaroxaban gemeld, waarvan 34 visueel.

Belang voor de praktijk

Ofschoon het onderliggende mechanisme onbekend is, pleiten de auteurs ervoor bij het optreden van hallucinaties rekening te houden met rivaroxaban-gebruik. Dit geldt zeker voor oudere patiënten.

Mogelijke belangenverstrengeling

De auteurs verklaren geen conflicterende belangen te hebben.

Bron

Contact

Laatst gewijzigd op 10 mei 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.