Nieuw onderzoek

In het kort

DOAC’s zijn vergelijkbaar met LMWH voor de preventie van recidief VTE bij kanker. Het bloedingsrisico is wel verhoogd.

Er is geen verschil in effect tussen DOAC’s en LMWH’s voor de preventie van recidief veneuze trombo-embolieën (VTE) bij patiënten met kanker. Wel is het risico op bloedingen hoger. Dit blijkt uit een studie gedaan door Mai et al.,gepubliceerd in de Journal of Thrombosis and Thrombolysis.

Beschrijving studie en resultaten

De onderzoekers voerden een systematische review en meta-analyse uit naar de effectiviteit en veiligheid van direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) voor de behandeling van patiënten met aan kanker geassocieerde VTE. De onderzoekers vergeleken DOAC’s met laagmoleculairgewicht heparine (LMWH), omdat LMWH de behandeling van eerste keus is. Ze vonden 637 publicaties waarvan ze er 4 includeerden in hun meta-analyse. Deze 4 publicaties beschreven de resultaten van 3 open-label trials met in totaal 1.756 patiënten.

Het primaire eindpunt, een recidief VTE, trad op bij 43 van 878 patiënten met een DOAC en bij 73 van 878 patiënten met LMWH (relatieve risico (RR)=0,51; 95%betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=0,25 tot 1,03). Grote bloedingen traden op bij 40 patiënten met een DOAC en bij 25 patiënten met LMWH (RR=1,64; 95%BI=1,00 tot 2,69). Klinisch relevante niet-grote bloedingen traden op bij respectievelijk 98 en 57 patiënten (RR=1,83; 95%BI=1,04 tot 3,20). Er was geen verschil in netto klinisch voordeel (RR=0,74; 95%BI=0,38 tot 1,42). Ook het overlijden aan alle oorzaken was vergelijkbaar voor beide groepen. Na exclusie van patiënten met een gastro-intestinale vorm van kanker was het risico op grote bloedingen vergelijkbaar voor DOAC’s en LMWH (RR=1.14; 95%BI=0.56–2.32).

Discussie

Het aantal geïncludeerde studies en patiënten was laag. Bovendien werd de bewijskracht van de studies als laag beoordeeld.

Belang voor de praktijk

Richtlijnen geven in het algemeen de voorkeur aan LMWH boven DOAC’s bij patiënten met kanker. Alleen de in 2019 verschenen ESC-richtlijn geeft bij longembolie edoxaban of rivaroxaban in overweging als alternatief voor LMWH. Op basis van de resultaten van deze studie is er geen reden om DOAC’s te prefereren boven LWMH bij de preventie van een recidief VTE bij patiënten met kanker. Verdere studies naar de voor- en nadelen van DOAC’s voor deze indicatie zijn noodzakelijk.

Mogelijke belangenverstrengeling

Diverse auteurs melden financiële banden met verschillende farmaceutische bedrijven, waaronder de registratiehouders van de DOAC’s.

Bron

Mai V et al. DOAC compared to LMWH in the treatment of cancer related-venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Thrombolysis 2020 Feb 12.

Contact

Laatst gewijzigd op 27 januari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.