Nieuw onderzoek

In het kort

Kort na het starten met sacubitril/valsartan (Entresto®) ontwikkelde een 55-jarige vrouw met DM1 een ernstige hypoglykemie.

Kort na het starten met sacubitril/valsartan (Entresto®) ontwikkelde een 55-jarige vrouw met DM1 een ernstige hypoglykemie.

Beschrijving patiënt

Een 55-jarige vrouw met DM1 gebruikte een insulinepomp voor het reguleren van de bloedglucosewaarden. Naast DM1 had zij ook hartfalen, waarvoor ze onder meer candesartan 32 mg gebruikte. Dit middel werd vervangen door tweemaal daags sacubitril/valsartan 49/51 mg. Vanwege hypotensie verlaagde de behandelend arts de dosering naar tweemaal daags 24/26 mg. Zestien dagen na de start van sacuboitril/valsartan werd de patiënte onwel en raakte buiten bewustzijn. Ze bleek een ernstige hypoglykemie te hebben met een serumglucose van 1,2 mmol/l. Toediening van glucose intraveneus leidde tot een snel en volledig herstel. Een week later volgde een tweede hypoglykemie, die door een familielid door toediening van glucagon werd gecoupeerd. In haar voorgeschiedenis was er niet eerder sprake van dergelijke ernstige hypoglykemieën. Vanwege beide hypoglykemieën verlaagde de patiënte de insulinedosering. Het HbA1c was 49 mmol/mol voor het starten van sacubitril/valsartan en 51 mmol/mol zes weken na het starten. Elf weken na het starten van sacubitril/valsartan werd de dosering verhoogd. Mevrouw heeft geen hypoglykemieën meer gehad.

Conclusie auteurs

De auteurs zien de hypoglykemieën als mogelijke bijwerking van sacubitril/valsartan. De score op de Naranjo-schaal om causaliteit in te schatten is vrij laag (4 van 13). Sacubitril/valsartan is in de klinische studies niet in verband gebracht met hypoglykemieën. In de literatuur is een tweede casus beschreven van een DM1-patiënt bij wie de insulinebehoefte met 22% afnam na het starten met sacubitril/valsartan.

Belang voor de praktijk

Hoewel het gevonden verband niet sterk is, lijkt het raadzaam alert te zijn op een mogelijk verminderde insulinebehoefte bij patiënten met DM1 die starten met sacubitril/valsartan.

Belangenverstrengeling

De auteurs verklaren geen conflicterende belangen te hebben.

Bron

Barry AR. Severe Hypoglycemia in a Patient With Type 1 Diabetes Mellitus Recently Started on Sacubitril/Valsartan: A Case Report. CJC Open. 2020;2(3):176?178.

Contact

Laatst gewijzigd op 23 september 2020

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.