Nieuw onderzoek

In het kort

SGLT2-remmers zijn in vergelijking met DPP4-remmers geassocieerd met een bijna driemaal verhoogd risico op ketoacidose.

SGLT2-remmers zijn geassocieerd met een verhoogd risico op ketoacidose in vergelijking met DPP4-remmers. Dat blijkt uit een observationele studie van Douros et al.

Resultaten

De onderzoekers gebruikten databases uit Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ze vonden 208.757 patiënten met SGLT2-remmers die ze matchten met een gelijk aantal patiënten met DPP4-remmers.  De groepen waren vergelijkbaar qua leeftijd, geslacht, duur van de diabetes, bloedglucoseverlagende medicatie, comorbiditeit en comedicatie. De gemiddelde follow-up duur was 0,9 jaar. In totaal kregen 521 patiënten ketoacidose. De incidentie voor SGLT2-remmers was 2,03 per 1.000 patiëntjaren vergeleken met 0,75 per 1.000 patiëntjaren voor DPP4-remmers. Het verschil was significant: HR=2,85; 95%BI=1,99 tot 4,08.

Conclusie

De onderzoekers geven aan dat het risico op ketoacidose bijna 3 keer verhoogd is bij SGLT2-remmers ten opzichte van DPP4-remmers. Het absolute risico is laag. Eerdere studies hebben ook al een verhoogd risico aangetoond, maar in klinische studies gaat het vaak om dermate lage aantallen dat er lastig conclusies te trekken zijn. Beperkingen van de studie zijn de observationele opzet, waardoor confounding niet is uit te sluiten. Ook zijn sommige (laboratorium) gegevens niet bekend, zoals het HbA1c van de patiënten. Tot slot was de follow-up met 0,9 jaar relatief kort en is dus niet bekend wat het risico op langere termijn is.

Belang voor de praktijk

SGLT2-remmers worden al langer in verband gebracht met een verhoogd risico op ketoacidose in vergelijking met placebo. Deze observationele studie toont ook een verhoogd risico aan in vergelijking met DPP4-remmers. Hoewel het absolute risico laag is, moeten zorgverleners alert zijn op dit risico, gezien de potentiële ernst van de bijwerking.

Belangenverstrengeling

De auteurs melden geen relaties met farmaceutische bedrijven.

Bron

Douros A et al. Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors and the Risk for Diabetic Ketoacidosis: A Multicenter Cohort Study. Ann Intern Med. 2020 Jul 28.

Contact

Laatst gewijzigd op 5 januari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.