Nieuw onderzoek

In het kort

PCSK9-remmers verlagen mogelijk het risico op VTE.

De PCSK9-remmers alirocumab (Praluent®) en evolocumab (Repatha®) verlagen mogelijk het risico op veneuze trombo-embolieën (VTE). Dat concluderen Marston et al. op basis van een meta-analyse van de FOURIER- en ODYSSEY Outcomes-studie.

Resultaten

De FOURIER-studie en de ODYSSEY-Outcomes-studie zijn de uitkomstenstudies naar de effecten van PCSK9-remmers op het ontstaan van hart- en vaatziekten. In totaal waren er 46.488 deelnemers, allen met hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis. Tijdens de studies waren er 220 gevallen van VTE. De incidentie van VTE verschilde in de afzonderlijke studies niet significant tussen gebruikers van PCSK9-remmer en van placebo. Na samenvoegen van beide studies was er echter wel een significant verschil in incidentie met een HR van 0,69 (95%BI = 0,53 tot 0,90).

Verdere analyses van de FOURIER-studie wezen op een verband tussen de hoogte van apolipoprotein(a) (Lp(a)) en het risico op VTE. Bij patiënten met een hoog Lp(a) had evolocumab een significant effect op de incidentie van VTE. Voor alirocumab is dit niet verder onderzocht.

Discussie

De auteurs wijzen erop dat ook statines in verband zijn gebracht met een verlaagde incidentie van VTE. Meer onderzoek is echter nodig, ook naar de onderliggende biologische mechanismen.

Belang voor de praktijk

De absolute risicoreductie in de studies is klein, vanwege de lage incidentie. Ook zijn de resultaten niet te extrapoleren naar andere patiëntgroepen dan de geïncludeerde hoog-risicopatiënten. Vooralsnog zijn de resultaten van de studie vooral interessant om meer inzicht te krijgen in het verband tussen stolling en lipiden. Het belang voor de klinische praktijk is gering.

Belangenverstrengeling

Deze studie is niet apart gefinancierd. Beide onderliggende studies zijn gefinancierd door de registratiehouders van de PCSK9-remmers. Diverse auteurs hebben financiële banden (gehad) met farmaceutische bedrijven, waaronder fabrikanten van cholesterolverlagende middelen.

Bron

Marston NA, et al. The Effect of PCSK9 Inhibition on the Risk of Venous Thromboembolism. Circulation. 2020;10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046397.

Contact

Laatst gewijzigd op 5 augustus 2020

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.