Nieuw onderzoek

In het kort

Evolocumab heeft een vergelijkbaar effect op de cognitie als placebo.

Evolocumab (Repatha®) heeft een vergelijkbaar effect op de cognitie als placebo. Dat is de conclusie van een nadere analyse van de FOURIER-studie.

Resultaten

Over het effect van statines op het cognitief functioneren bestaan tegenstrijdige onderzoeken. In enkele fase-3-onderzoeken naar PCSK9-remmers zijn meldingen van neurocognitieve bijwerkingen gedaan. Dit is nader onderzocht bij deelnemers aan de FOURIER-studie. De FOURIER-studie vergeleek het effect van evolocumab met dat van placebo bij 27.564 patiënten met hart- en vaatziekten en aanvullende risicofactoren. Een uitgebreide beschrijving van deze studie staat hier. Aan het einde van de studie vulden deelnemers de Everyday Cognition (ECog-)vragenlijst in. Deelnemers gaven per item aan in hoeverre hun mogelijkheid om bepaalde taken uit te voeren was veranderd gedurende de studie. Voorbeelden van items zijn het onthouden van afspraken, terugvinden van objecten en vooruitdenken.

Er was geen significant verschil in uitkomsten tussen gebruikers van evolocumab en van placebo. Van de gebruikers van placebo gaf 3,6% een verslechtering in cognitie aan tegen 3,7% van de gebruikers van evolocumab (p=0,62). De onderzoekers keken ook of er een verband was tussen het bereikte LDL-cholesterolgehalte na vier weken en een verslechtering van cognitie. Ook hier was geen significant verband te vinden.

Discussie

Het grote aantal deelnemers is een sterk punt van deze studie, zo geven de onderzoekers aan. Ook is een gevalideerd onderzoeksinstrument gebruikt, dat onderscheid kan maken tussen normale cognitie, milde cognitieve beperkingen en dementie. Een beperking is het feit dat alleen aan het einde van de studie aan de deelnemers is gevraagd de vragenlijst in te vullen. Patiënten die de vragenlijst niet invulden, maakten vaker cardiovasculaire events door.

Belang voor de praktijk

In deze studie rapporteerden gebruikers van evolocumab niet vaker achteruitgang in cognitie dan gebruikers van placebo. De follow-up was beperkt tot enkele jaren (mediaan 2,2 jaar). Samen met bijvoorbeeld de resultaten van de EBBINGHAUS-studie ontstaat een geruststellend beeld voor in elk geval het gebruik gedurende enkele jaren. Of ook bij langer durend gebruik geen negatieve effecten op cognitie optreden zal de tijd moeten uitwijzen.

Belangenverstrengeling

De FOURIER-studie is gefinancierd door Amgen, de registratiehouder van evolocumab. Diverse auteurs hebben financiële banden met diverse geneesmiddelfabrikanten of zijn in dienst bij Amgen.

Bron

Gencer B et al. Cognition After Lowering LDL-Cholesterol With Evolocumab. J Am Coll Cardiol. 2020;75(18):2283?2293.

Contact

Laatst gewijzigd op 14 september 2020

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.