Nieuw onderzoek

In het kort

Formoterol/glycopyrronium/budesonide is even effectief als andere combinaties LABA/LAMA/ICS.

Formoterol/glycopyrronium/budesonide is even effectief als andere combinaties LABA/LAMA/ICS. Dit blijkt uit een meta-analyse van Ferguson et al.

Methode

De onderzoekers voerden een systematisch literatuuronderzoek en netwerkmeta-analyse uit. Hiervoor includeerden zij gerandomiseerde klinische studies met gebruikers van de combinatie LABA/LAMA/ICS via één of meerdere inhalatoren. Alle patiënten hadden matige tot zeer ernstige COPD.  Onderzochte uitkomstmaten waren de longfunctie (FEV1), kwaliteit van leven (SGRQ) en exacerbatiefrequentie na 24 weken behandeling.

Resultaten

Er zijn 18 studies geïncludeerd met in totaal 29.232 patiënten. Er was geen significant verschil in FEV1, SGRQ en exacerbaties tussen formoterol/glycopyrronium/budesonide en andere combinaties LABA/LAMA/ICS.

Discussie

De onderzoekers stellen dat formoterol/glycopyrronium/budesonide even effectief is als andere combinaties LABA/LAMA/ICS. Een meta-analyse heeft als nadeel dat de geïncludeerde studies kunnen verschillen in inclusiecriteria en studiepopulatie. Wel stellen de onderzoekers dat de geïncludeerde studies in deze meta-analyse voldoende vergelijkbaar zijn qua opzet.

Belang voor de praktijk

Deze studie laat zien dat formoterol/glycopyrronium/budesonide even effectief is als andere combinaties LABA/LAMA/ICS. Behandeling met LABA/LAMA/ICS heeft een beperkte plaats bij patiënten met COPD. De internationale GOLD-richtlijn COPD (2020) noemt LABA/LAMA/ICS als optie bij patiënten met > 100 cellen bloedeosinofielen/µl die aanhoudende exacerbaties hebben ondanks onderhoudsbehandeling met LABA/LAMA of LABA/ICS (GOLD, 2020). De richtlijn geeft geen voorkeur aan voor een bepaalde combinatie.

Belangenverstrengeling

Diverse auteurs melden banden met farmaceutische bedrijven. Voor deze studie is geen financiering ontvangen.

Bron

Ferguson et al. Efficacy of Budesonide/Glycopyrronium/Formoterol Fumarate Metered Dose Inhaler (BGF MDI) Versus Other Inhaled Corticosteroid/Long-Acting Muscarinic Antagonist/Long-Acting β2-Agonist (ICS/LAMA/LABA) Triple Combinations in COPD: A Systematic Literature Review and Network Meta-analysis. Adv Ther. 25 April 2020.

Contact

Laatst gewijzigd op 16 februari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.