Nieuw onderzoek

In het kort

Van patiƫnten die nieuw starten met SGLT2-remmers is ongeveer 70% therapietrouw in het eerste jaar na start van de behandeling.

Van patiënten die nieuw starten met SGLT2-remmers is ongeveer 70% therapietrouw in het eerste jaar na start van de behandeling. Dat blijkt uit een Australische database-studie.

Resultaten

De onderzoekers gebruikten een Australische database met aflevergegevens van geneesmiddelen. Ze includeerden 11.981 patiënten die nieuw startten met een SGLT2-remmer (dapagliflozine of empagliflozine). De studie maakte onderscheid tussen twee vormen van therapietrouw: adherentie en persistentie. Adherentie geeft aan in hoeverre een patiënt zijn medicijnen volgens voorschrift (in dit geval dagelijks) gebruikt. Persistentie gaat over de continuïteit van het gebruik en geeft aan of patiënten al dan niet voortijdig stoppen met hun behandeling. In deze studie werden de volgende definities gebruikt voor adherentie en persistentie:

  • Adherentie: het aantal patiënten dat gedurende 1 jaar minimaal 80% van de tijd beschikte over SGLT2-remmers.
  • Persistentie: het aantal patiënten dat gedurende 1 jaar zonder onderbreking van ≥ 90 aaneengesloten dagen beschikte over SGLT2-remmers.

 

In totaal was 65,8% van de patiënten adherent en 72,1% van de patiënten persistent. Patiënten met empagliflozine waren gemiddeld meer therapietrouw dan patiënten met dapagliflozine. 69,4% van de gebruikers van empagliflozine was adherent, versus 59,3% van de patiënten met dapagliflozine. De persistentie was 73,3 versus 68,6%.

Discussie

Van de nieuwe gebruikers van SGLT2-remmers is ongeveer 66% adherent en 72% persistent. Het is niet duidelijk waar het (kleine) verschil tussen beide SGLT2-remmers vandaan komt. De resultaten uit dit onderzoek komen overeen met de resultaten uit andere studies, waarin een therapietrouw van 61 tot 75% gevonden werd. Een belangrijke beperking van deze studie is dat de resultaten berusten op aflevergegevens. Het is dus niet bekend of de patiënten hun geneesmiddelen daadwerkelijk gebruikten. Ook bevatte de database geen gegevens uit het ziekenhuis. Als een patiënt opgenomen is geweest, zit er dus een gat in de therapietrouw. De resultaten zullen dus alleen een indicatie zijn van de therapietrouw, deze kan in de realiteit hoger of lager liggen. Tot slot zijn er geen gegevens over de redenen voor therapie(on)trouw.

Belang voor de praktijk

Therapietrouw is van belang bij het gebruik van geneesmiddelen. Ondanks de beperkingen van dit onderzoek, is duidelijk dat ook bij SGLT2-remmers nog winst te behalen is in de therapietrouw.

Belangenverstrengeling

Geen gemeld.

Bron

Ofori-Asenso R et al. Adherence, persistence, and switching among people prescribed sodium glucose co-transporter 2 inhibitors: a nationwide retrospective cohort study. Adv Ther 2019;36(11):3265–78

Contact

Laatst gewijzigd op 6 mei 2020

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.