Nieuw onderzoek

In het kort

Insuline glargine is bij nieuwe gebruikers niet geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker in vergelijking met NPH-insuline en insuline detemir.

Insuline glargine is bij nieuwe gebruikers niet geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker in vergelijking met NPH-insuline en insuline detemir. Dat blijkt uit een retrospectieve cohortstudie van Bradley et al.

Achtergrond

Insuline glargine is in observationele studies geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker, maar andere studies spreken dit tegen. Deze retrospectieve cohortstudie is uitgevoerd in opdracht van de FDA en onderzoekt of er bij nieuwe gebruikers (≥ 65 jaar) een associatie is tussen insuline glargine en borstkanker.

Resultaten

Deze cohortstudie includeerde nieuwe gebruikers van insuline glargine (n=203.159), NPH-insuline (n=47.388) en insuline detemir (n=67.012). Na correctie voor verschillen in baseline waren de groepen vergelijkbaar. De mediane follow-up was 2,3 tot 2,9 jaar. Ongeveer 20% van de patiënten had een follow-up langer dan 5 jaar.

Gebruik van insuline glargine is niet geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker in vergelijking met NPH-insuline (HR=0,97; 95%BI=0,88 tot 1,06). In vergelijking met insuline detemir is er eveneens geen verschil (HR=0,98; 95%BI=0,92 tot 1,05). De incidentie van borstkanker varieerde van 6,02 tot 6,20 per 1.000 patiëntjaren. Ook na stratificatie naar gebruiksduur, lengte van follow-up en cumulatieve insulinedosis is insuline glargine niet geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker.

Discussie

Deze studie vindt bij nieuwe gebruikers (≥ 65 jaar) van insuline glargine geen verhoogd risico op borstkanker in vergelijking met NPH-insuline en insuline detemir. Vanwege de observationele studieopzet is er kans op confounding door factoren waarvoor de onderzoekers niet konden corrigeren.

Belang voor de praktijk

Insuline glargine is de meest gebruikte langwerkende insuline. In Nederland gebruiken meer dan 125.000 patiënten insuline glargine (GIPdatabank, 2020). Deze observationele studie vindt geen aanwijzingen dat insuline glargine het risico op borstkanker verhoogt. Op basis van eerdere studies concludeerden het EMA en de FDA al dat er geen eenduidig bewijs is dat insuline glargine het risico op borstkanker verhoogt (EMA, 2013; FDA, 2011).

Belangenverstrengeling

Geen

Bron

Bradley MC et al. Similar breast cancer risk in women older than 65 years initiating glargine, detemir, and NPH insulins. Diabetes Care. 19 feb 2020.

Contact

Laatst gewijzigd op 8 juni 2020

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.