Nieuw onderzoek

In het kort

Evolocumab verlaagt het LDL-cholesterolgehalte bij homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH) met ruim 20%.

Evolocumab (Repatha®) verlaagt het LDL-cholesterolgehalte bij homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH) met ruim 20%. Deze daling houdt minimaal 4 jaar aan.

Beschrijving studie

De onderzoekers includeerden 300 patiënten met HoFH of met heterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH) met aanvullende risicofactoren, zoals bestaande hart- en vaatziekten. Alle deelnemers gebruikten eens per maand of eens per twee weken evolocumab 420 mg, naast hun bestaande cholesterolverlagende middelen. Van de deelnemers gebruikte 91% een statine en 72% ezetimib. Daarnaast onderging 20% aferese om het LDL-cholesterolgehalte verder te verlagen. Desondanks haalden zij de streefwaarden voor het LDL-cholesterolgehalte niet. Er was geen controle-arm. De mediane follow-up was 4,1 jaar. De studie werd voortijdig gestopt, omdat naar de mening van de fabrikant voldoende informatie was verzameld.

Resultaten

Het LDL-cholesterolgehalte daalde na de start van evolocumab met 55% bij patiënten met HeFH. Deze daling werd bij het eerste controlemoment na 12 weken gemeten. Na 4 jaar was de daling 47% ten opzichte van de meting bij aanvang van de studie. Bij patiënten met HoFH daalde het LDL-cholesterolgehalte minder sterk: 21% na week 12 en 24% na 4 jaar. 3 HoFH-patiënten en 13 HeFH-patiënten konden binnen 3 maanden na het starten van evolocumab stoppen met aferese.

In de studie kwamen geen nieuwe bijwerkingen aan het licht. De meest voorkomende bijwerkingen waren luchtweginfecties. Bij 28,7% van de patiënten kwam een ernstige bijwerking voor, vooral klachten van pijn op de borst en angina pectoris. Bij 32 patiënten trad een cardiovasculair event op, met name coronaire revascularisaties. Elf patiënten stopten met evolocumab vanwege bijwerkingen.

Discussie

Het ontbreken van een controle-arm en het ongeblindeerde karakter van de studie maakt het interpreteren van de uitkomsten lastig. Ook het vroegtijdig stoppen van de studie zorgt voor een verlies van gegevens over een behandelduur langer dan 4 jaar.

Belang voor de praktijk

De studie laat zien dat evolocumab het LDL-cholesterolgehalte gedurende minimaal 4 jaar verlaagt bij patiënten met FH. Of dit werkelijk leidt tot minder hart- en vaatziekten en sterfte is op basis van deze studie niet te zeggen. Opvallend is verder het relatief lage percentage van ezetimib, terwijl het gebruik van ezetimib in Nederland een voorwaarde is voor het vergoed krijgen van PCSK9-remmers

Belangenverstrengeling

Deze studie is gefinancierd door Amgen, de fabrikant van evolocumab. Diverse auteurs hebben banden met farmaceutische bedrijven.

Bron

Santos RD et al. Long-Term Evolocumab in Patients With Familial Hypercholesterolemia. J Am Coll Cardiol. 2020 Feb, 75 (6) 565-574

Contact

Laatst gewijzigd op 4 juni 2020

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.