Nieuw onderzoek

In het kort

Insuline glargine 300 E/ml is in de dagelijkse praktijk niet effectiever of veiliger dan andere (middel)langwerkende insulines.

Insuline glargine 300 E/ml is in de dagelijkse praktijk niet effectiever of veiliger dan andere (middel)langwerkende insulines. Dat blijkt uit twee pragmatische studies van Freemantle et al.

Achtergrond

De onderzoekers voerden 2 pragmatische studies uit: REACH en REGAIN. Een pragmatische studie onderzoekt de effectiviteit van een interventie in de dagelijkse praktijk (real-world). De studies zijn minder gecontroleerd dan RCT’s. Zo zijn er bijvoorbeeld minder in- en exclusiecriteria en controlemomenten.

Methode

De onderzoekers randomiseerden patiënten met DM2 naar insuline glargine 300 E/ml of een ander (middel)langwerkend insuline. De keuze voor een (middel)langwerkend insuline was afhankelijk van de onderzoeker en de plaatselijke richtlijnen. In REACH gebruikten patiënten voorafgaand aan de studie geen insuline. In REGAIN gebruikten de patiënten al wel een (middel)langwerkend insuline, maar de bloedglucose was onvoldoende onder controle. Dosistitratie vond plaats volgens de lokale richtlijnen en het oordeel van de onderzoeker.

Resultaten

Onderzoekers includeerden 703 patiënten in REACH en 609 in REGAIN. De patiënten in de controlegroep gebruikten NPH-insuline (10,9 en 14,1%), insuline glargine 100 E/ml (74,0 en 67,1%), insuline detemir (10,0 en 9,5%) of insuline degludec (5,1 en 9,2%).

HbA1c

De HbA1c-daling was in REACH na 6 maanden vergelijkbaar tussen beide groepen (tabel 1). In REGAIN was er minder HbA1c-daling met insuline glargine 300 E/ml (verschil 1,5 mmol/mol). Na 12 maanden was de HbA1c-daling wel vergelijkbaar tussen beide groepen.


Tabel 1. HbA1c op baseline en na 6 maanden.

 

Insuline glargine 300 E/ml

(Middel)langwerkend insuline

REACH

Baseline (mmol/mol)

74,7

75,7

Na 6 maanden (mmol/mol)

60,1

58,9

REGAIN

Baseline (mmol/mol)

70,3

69,5

Na 6 maanden (mmol/mol)

67,4

65,1

 

Hypoglykemieën

Het aantal ernstige en symptomatische hypoglykemieën per patiëntjaar was vergelijkbaar tussen insuline glargine 300 E/ml en andere (middel)langwerkende insulines, in zowel REACH als REGAIN. De incidentie van ernstige hypoglykemieën was in alle groepen laag: 1,4 tot 3,6% (0,03 tot 0,09 per patiëntjaar).

Nachtelijke hypoglykemieën

In REACH was er geen verschil in ernstige en/of symptomatische nachtelijke hypoglykemieën (0:00 tot 5:59 uur) tussen beide groepen. In REGAIN was er eveneens geen verschil in nachtelijke hypoglykemieën in het algemeen. Symptomatische nachtelijke hypoglykemieën (bloedglucose ≤ 3,9 mmol/l) kwamen wel iets minder vaak voor bij insuline glargine 300 E/ml dan bij andere (middel)langwerkende insulines (0,13 versus 0,30 per patiëntjaar). Er was echter geen verschil bij een afkapwaarde van < 3,0 mmol/l.

Discussie

De auteurs geven aan dat er na 12 maanden geen verschillen waren in glykemische controle en hypoglykemieën tussen insuline glargine 300 E/ml en andere (middel)langwerkende insulines. Een verschil met gecontroleerde klinische studies is dat de insulinedosering daarin veel hoger getitreerd werd dan in deze pragmatische studies het geval was. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat deze studie in tegenstelling tot veel klinische studies geen verschil vond in aantal hypoglykemieën. 

Belang voor de praktijk

Uit deze pragmatische studies blijkt dat er geen verschillen zijn tussen insuline glargine 300 E/ml en andere (middel)langwerkende insulines qua HbA1c en hypoglykemieën. Dit in tegenstelling tot diverse klinische studies die wel een verschil in hypoglykemieën aantonen (Ritzel, 2015). Een mogelijke verklaring voor de verschillen in uitkomsten is dat patiënten in de klinische studies vaak meer insuline gebruikten dan in deze pragmatische studie. De uitkomsten van deze real-world studie onderstrepen daarmee de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) die insuline glargine 300 E/ml niet aanbeveelt, omdat duidelijke voordelen niet zijn aangetoond (NHG, 2018).

Belangenverstrengeling

REACH en REGAIN werden gesponsord door Sanofi, de fabrikant van insuline glargine 300 E/ml (Toujeo®). Sanofi was betrokken bij de opzet en uitvoer van de studies en de data-analyse. Diverse auteurs hebben banden met farmaceutische bedrijven, waaronder Sanofi.

Bron

Freemantle N et al. Real-world outcomes of treatment with insulin glargine 300 U/mL versus standard-of-care in people with uncontrolled type 2 diabetes mellitus. Curr Med Res Opin. 21 december 2019.

Contact

Laatst gewijzigd op 3 april 2020

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.