Nieuw onderzoek

In het kort

Alirocumab verlaagt mogelijk de kans op een beroerte.

In de ODYSSEY-Outcomesstudie kwamen ischemische beroerten minder vaak voor bij het gebruik van alirocumab (Praluent®) dan bij placebo. Hemorragische beroerten kwamen in beide groepen even vaak voor.

Studie-opzet

Deze analyse is een nadere analyse van de ODYSSEY-Outcomesstudie, met de focus op het optreden van beroerten. Aan de ODYSSEY-Outcomesstudie deden patiënten met een acuut coronair syndroom in het jaar voor de start van de studie mee. Voorwaarde was wel dat zij een LDL-cholesterol van 1,8 mmol/l of hoger hadden, terwijl ze atorvastatine of rosuvastatine gebruikten in de maximaal verdraagbare dosering. De deelnemers kregen alirocumab of placebo. De streefwaarde voor het LDL-cholesterol lag tussen 0,3 en 1,3 mmol/l. Zo nodig werd de dosering alirocumab (op een geblindeerde manier) naar boven of naar beneden aangepast. De mediane follow-up was 2,8 jaar. In deze nadere analyse is gekeken naar de uitkomsten beroerte, onderverdeeld in ischemische beroerten en hemorragische beroerten.

Resultaten

Tijdens de studie kwamen 263 ischemische beroerten en 33 hemorragische beroerten voor. De hazard ratio (HR) voor ischemische beroerten was 0,72 (95%BI=0,57 tot 0,93) en voor hemorragische beroerten 0,83 (95%BI=0,42 tot 1,65).

Er was geen significant verschil in het optreden van ischemische beroerten tussen subgroepen met een verschillende uitgangswaarde voor het LDL-cholesterol.

Mogelijk komen hemorragische beroerten vaker voor bij een zeer laag LDL-cholesterol. De onderzoekers vonden in deze studie geen verband tussen het behaalde LDL-cholesterol en het optreden van hemorragische beroerten.

Discussie

Volgens de onderzoekers is de follow-up van 2,8 jaar de belangrijkste beperking aan de analyse. Ook was het aantal patiënten met een beroerte in de voorgeschiedenis beperkt. Ten slotte kwamen hemorragische beroerten weinig voor, zodat de conclusies op dit eindpunt onzeker zijn.

Belang voor de praktijk

De resultaten van deze analyse moeten als hypothese-genererend worden gezien. In de primaire analyse van de ODYSSEY-Outcomesstudie is een hiërarchische testvolgorde gebruikt. Voor het onderzoek begon hadden de onderzoekers vastgesteld in welke volgorde de eindpunten getoetst zouden worden. Dit om de kans op fout-positieve bevindingen door multiple testen te verkleinen. Wanneer een eindpunt geen significant verschil liet zien, dan waren de resultaten van alle volgende eindpunten alleen indicatief. Het eindpunt beroerte kwam in volgorde na een niet-significant resultaat. De auteurs melden niks over het hiërarchisch testen in het hier besproken artikel. De resultaten van de analyse zullen bevestigd moeten worden met nader onderzoek.

Ook is de klinische relevantie van de bevindingen gering. De absolute risicoreductie is 0,5%, wat overeenkomst met een NNT van 200. Met andere woorden: 200 patiënten met een myocardinfarct in de voorgeschiedenis zouden 2,8 jaar behandeld moeten worden met alirocumab om één beroerte te voorkomen.

Belangenverstrengeling

Deze analyse is gefinancierd door Sanofi, registratiehouder van alirocumab. Diverse auteurs hebben ook geld ontvangen van diverse farmaceutische bedrijven.

Bron

Jukema JW, et al. Effect of alirocumab on stroke in ODYSSEY Outcomes. Circulation 2019; 140:2054–2062.

Contact

Laatst gewijzigd op 21 juli 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.