Nieuw onderzoek

In het kort

Ziekenhuisopnames en sterfte komen minder vaak voor bij gebruikers van sacubitril/valsartan dan bij gebruikers van RAS-remmers.

Ziekenhuisopnames en sterfte komen minder vaak voor bij gebruikers van sacubitril/valsartan (Entresto®) dan bij gebruikers van RAS-remmers. Dat is de conclusie van observationeel onderzoek in de VS. Bij zwarte patiënten was er geen verschil tussen beide behandelingen, bij blanke patiënten wel.

Resultaten

Op basis van gegevens uit een verzekeringsdatabase vormden de onderzoekers twee gematchte groepen van patiënten met hartfalen met een verminderde linkerventrikelejectiefractie. De ene groep van 7.893 patiënten gebruikte sacubitril/valsartan, de andere groep gebruikte een willekeurige RAS-remmer. De mediane follow-up was 6,3 maanden voor gebruikers van sacubitril/valsartan en 4,8 maanden voor gebruikers van de RAS-remmers.

Het primaire eindpunt was samengesteld uit sterfte en ziekenhuisopname, beide ongeacht de oorzaak. Dit kwam voor bij 22,3% van de gebruikers van sacubitril/valsartan en bij 26,7% van de gebruikers van RAS-remmers. Dit verschil was significant (hazard ratio (HR) 0,86, 95%BI = 0,81 tot 0,91).

Subgroepanalyses lieten opvallende verschillen zien in effectiviteit gerelateerd aan etniciteit. Bij zwarte mensen was er geen verschil in effectiviteit tussen sacubitril/valsartan en RAS-remmers. Ook bij patiënten met een aritmie in de voorgeschiedenis was het verschil tussen beide behandelstrategieën minder groot.

Discussie

De auteurs noemen hun onderzoek een aanvulling op de registratiestudie voor sacubitril/valsartan, met name omdat zij veel meer vrouwen en zwarte patiënten konden volgen. De bevindingen bij zwarte patiënten en bij patiënten met een aritmie in de voorgeschiedenis vraagt om nader onderzoek. Er was geen verschil in het aantal ziekenhuisopnames dat aan hartfalen was gerelateerd. De auteurs wijten dit aan onjuist coderen van de reden van de ziekenhuisopname.

Belang voor de praktijk

Het is de vraag of de resultaten van de studie te extrapoleren zijn naar de Nederlandse patiëntenpopulatie. Zo zijn er nog steeds relatief veel mannen in het onderzoek opgenomen, en zijn ook ouderen ondervertegenwoordigd. Verder is de follow-upperiode van een half jaar erg kort voor het evalueren van geneesmiddelen voor hartfalen.

Belangenverstrengeling

Geen.

Bron

Tan NY et al. Comparative Effectiveness of Sacubitril-Valsartan Versus ACE/ARB Therapy in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JACC Heart Fail. 2019 Dec 3.

Contact

Laatst gewijzigd op 26 mei 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.