Nieuw onderzoek

In het kort

Dapagliflozine vermindert ten opzichte van placebo de kans op verergering van hartfalen en cardiovasculaire sterfte bij patiƫnten met hartfalen met en zonder DM2.

Dapagliflozine vermindert ten opzichte van placebo de kans op verergering van hartfalen en cardiovasculaire sterfte bij patiënten met hartfalen met en zonder DM2. Dat blijkt uit de DAPA-HF-studie.

Achtergrond

In diverse studies hebben SGLT2-remmers een positief effect laten zien op het aantal ziekenhuisopnames bij hartfalen (Zelniker, 2018). Deze studie onderzoekt of dit effect ook optreedt bij patiënten met hartfalen met en zonder DM2.

Beschrijving studie

De studie includeerde 4.744 patiënten die behandeld werden met dapagliflozine eenmaal daags 10 mg of placebo. De mediane observatieperiode was 18,2 maanden. De geïncludeerde patiënten hadden hartfalen NYHA klasse 2, 3 of 4 en een ejectiefractie ≤ 40%. De patiënten kregen de standaardbehandeling voor hartfalen (ACE-remmer of ATII-antagonist, bètablokkers, sacubitril/valsartan en diuretica). 42% van de patiënten had DM2. De primaire samengestelde uitkomstmaat bestond uit sterfte door cardiovasculaire oorzaken en verergering van hartfalen (gedefinieerd als een ziekenhuisopname of spoedvisite die resulteerde in intraveneuze therapie voor hartfalen).

Cardiovasculaire uitkomsten

Het primaire eindpunt trad op bij 386 van de 2.373 patiënten met dapagliflozine (16,3%) en bij 502 van de 2.371 (21,2%) patiënten met placebo (HR=0,74; 95% BI=0,65 tot 0,85). Ook de afzonderlijke onderdelen van de primaire uitkomstmaat kwamen significant minder vaak voor bij dapagliflozine. Verergering van hartfalen kwam voor bij 10,0% bij dapagliflozine versus 13,7% bij placebo (HR=0,70, 95%BI=0,59 tot 0,83). Cardiovasculaire sterfte kwam voor bij 9,6% van de patiënten met dapagliflozine versus 11,5% bij placebo (HR=0,82; 95%BI=0,69 tot 0,98). De resultaten waren vergelijkbaar tussen de patiënten met en zonder DM2. Bij patiënten met hartfalen NYHA klasse 3 en 4 leek het effect van dapagliflozine wel beperkter dan bij patiënten met hartfalen NYHA klasse 2.  

Klachten

Patiënten met dapagliflozine hadden een kleinere toename van de symptoomscore (gemeten met de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire) en dus gemiddeld minder klachten dan met placebo.

Bijwerkingen

Er waren geen grote verschillen in bijwerkingen tussen dapagliflozine en placebo. Bijwerkingen gerelateerd aan volumedepletie kwamen voor bij 178/2.368 patiënten met dapagliflozine (7,5%) versus 162/2.368 (6,8%) bij placebo. Renale bijwerkingen kwamen voor bij 153/2.368 patiënten met dapagliflozine (6,5%) versus 170/2.368 (7,2%) bij placebo. Er waren evenmin verschillen in de incidentie van fracturen, amputaties en hypoglykemieën. Diabetische ketoacidose kwam voor bij 3 patiënten met dapagliflozine (0,1%) en niet bij patiënten met placebo.

Discussie

De auteurs concluderen dat dapagliflozine bij patiënten met hartfalen met en zonder DM2 minder kans geeft op verslechtering van hartfalen en cardiovasculaire sterfte. Het NNT voor het primaire eindpunt is 22 gedurende 18,2 maanden. Ook hadden patiënten minder klachten. Vanwege strikte in- en exclusiecriteria zijn de studieresultaten mogelijk niet van toepassing op alle patiënten met hartfalen. Relatief weinig patiënten waren ouderen met veel comorbiditeit.

Belang voor de praktijk

Eerdere studies hebben aangetoond dat SGLT2-remmers bij patiënten met DM2 het aantal ziekenhuisopnames voor hartfalen verminderen ten opzichte van placebo. Deze studie toont aan dat dapagliflozine ook bij patiënten met hartfalen zonder DM2 de verergering van hartfalen en cardiovasculaire sterfte vermindert ten opzichte van placebo. Het mechanisme is niet volledig opgehelderd, maar aangezien het effect ook optreedt bij patiënten zonder DM2 lijken er meer effecten dan alleen het bloedglucoseverlagende effect een rol te spelen. Aangezien dit de eerste grote studie is bij patiënten zonder DM2, is er nog een aantal onduidelijkheden, waaronder de generaliseerbaarheid van de resultaten naar de algemene populatie. Daarnaast is niet bekend wat de precieze achtergrondtherapie was van de patiënten in deze studie. Alhoewel het gebruik van medicatie is gerapporteerd, ontbreekt informatie over de dosis.

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door AstraZeneca de fabrikanten van dapagliflozine. De auteurs melden meerdere financiële belangen, onder andere met de fabrikanten van SGLT2-remmers.

Bron

McMurray JJV et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2019 Sep 19.

Contact

Laatst gewijzigd op 3 oktober 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.