Nieuw onderzoek

In het kort

Berbel et al. beschrijven een 87-jarige vrouw met een oesofagitis die waarschijnlijk is veroorzaakt door het gebruik van het direct werkende orale anticoagulans (DOAC) dabigatran (Pradaxa®).

Berbel et al. beschrijven een 87-jarige vrouw met een oesofagitis die waarschijnlijk is veroorzaakt door het gebruik van het direct werkende orale anticoagulans (DOAC) dabigatran (Pradaxa®).

Beschrijving patiënt

Een 87-jarige vrouw kwam op de spoedeisende hulp in verband met sinds 3 weken bestaande misselijkheid en zwarte ontlasting. Zij was bekend met een verhoogde bloeddruk met cardiale dilatatie en atriumfibrilleren. Zij gebruikte diverse geneesmiddelen, waaronder rabeprazol, risedroninezuur en sinds 6 weken tweemaal daags 110 mg dabigatran. Bij onderzoek had zij een bloeddruk van 90/43 mmHg. Rectaal toucher toonde melaena. Haar Hb was gedaald van 6,8 mmol/l 6 weken eerder naar 3,6 mmol/l. Bij scopie werden langgerekte ulcera met exfoliatie in het mid-distale deel van de oesofagus gevonden. Oesofagusbiopten lieten een ulcererende ontsteking zien. De behandeling bestond uit 3E erytrocytenconcentraat, staken van de dabigatran, vloeibaar voedsel en tweemaal daags 40 mg esomeprazol intraveneus. Na 3 dagen kon patiënte het ziekenhuis verlaten. Een controlescopie na acht weken toonde een volledig hersteld oesofagusslijmvlies.

Conclusies auteurs

Het gebruik van dabigatran bleek bij deze patiënte de meest waarschijnlijke verklaring voor het ontstaan van de oesofagitis. Het tartaarzuur in de capsule veroorzaakt lokale schade aan het slijmvlies van de oesofagus en door de peristaltische beweging van de oesofagus treedt exfoliatie op. De belangrijkste symptomen zijn retrosternale pijn, odynofagie, dysfagie en misselijkheid. Er zijn diverse risicofactoren voor het ontstaan van een medicatie-geïnduceerde oesofagitis, waaronder polyfarmacie, cardiale dilatatie, motiliteitsstoornissen en verminderde vochtinname.

Belang voor de praktijk

Ofschoon het aantal meldingen van dabigatran-geïnduceerde oesofagitis nog beperkt is, is de verwachting dat dit aantal de komende jaren zal gaan toenemen. Dit heeft te maken met het nog steeds stijgende gebruik van dabigatran. Het is belangrijk dat artsen het klinisch en endoscopisch beeld van een dabigatran-geïnduceerde oesofagitis kunnen herkennen. Ter preventie van oesofagitis adviseren de auteurs om dabigatran in te laten nemen met voldoende water en patiënten daarnaast te instrueren na inname minimaal 30 minuten rechtop te blijven zitten of staan.

Mogelijke belangenverstrengeling

De auteurs verklaren geen conflicterende belangen te hebben.

Bron

Berbel LM et al. Dabigatran-geïnduceerde oesofagitis. Ned Tijdschr Geneeskd 2019;163:D3228.

Laatst gewijzigd op 2 september 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.