Nieuw onderzoek

In het kort

Ongeveer 2% van de Finse astma-patiƫnten zou in aanmerking komen voor behandeling met een IL5-remmer.

In een 12-jaar durende Finse cohortstudie is gekeken naar de kenmerken van patiënten die op volwassen leeftijd astma ontwikkelden. Hieruit bleek dat 5,9% van de patiënten voldeed aan de criteria voor de diagnose ernstige astma. 2% kwam in aanmerking voor behandeling met een IL5-remmer (Ilmarinen, 2019).

Achtergrond

IL5-remmers zijn een relatief nieuwe behandeloptie voor patiënten met ernstige eosinofiele astma. Momenteel zijn benralizumab (Fasenra®), mepolizumab (Nucala®) en reslizumab (Cinqaero®) in Nederland beschikbaar. Hoeveel patiënten daadwerkelijk in aanmerking komen voor deze behandeling, is niet precies bekend.

Methode

Onderzoekers gebruikten een database uit Finland (Seinäjoki Adult Asthma Study) met 203 patiënten die astma ontwikkelden op volwassen leeftijd. Onderzoekers definieerden ernstige astma als een hoge dosering ICS met add-on medicatie of orale corticosteroïden. Astma moest slecht onder controle zijn of de medicatie moest dit voorkomen. Patiënten die in aanmerking kwamen voor IL5-remmers moesten voldoen aan de volgende criteria:

  • dagelijks gebruik van LABA en medium tot hoge dosering ICS
  • ≥ 2 exacerbaties in het voorgaande jaar
  • eosinofielen in bloed ≥ 300 cellen/microliter of uitgeademd stikstofmonoxide (FeNO) ≥ 50 ppb
Resultaten

Van de 203 patiënten voldeed 2% aan de criteria voor behandeling met IL5-remmers. 5,9% van de patiënten had ernstige astma. Deze patiënten rookten vaker dan patiënten met niet-ernstige astma en hadden een significant hogere BMI.

Discussie

In een Fins cohort komt 2% van de patiënten met astma dat op volwassen leeftijd is ontstaan in aanmerking voor behandeling met een IL5-remmer. De onderzoekers noemen als beperking het kleine aantal patiënten in deze studie. Een andere beperking was het relatief kleine aantal patiënten met ongecontroleerde astma in dit cohort in vergelijking met andere studies (29,6% versus 27 tot 74%).

Belang voor de praktijk

Behandeling met IL5-remmers kost jaarlijks ongeveer € 14.500 tot € 18.000 per jaar. Vanwege deze hoge kosten is het belangrijk om alleen patiënten te behandelen die daadwerkelijk baat hebben bij deze middelen. Het onduidelijk of het Finse cohort overeenkomt met de Nederlandse populatie astmapatiënten. Wel geeft deze cohortstudie aan dat slechts een klein deel van de patiënten die op latere leeftijd astma ontwikkelen in aanmerking komt voor behandeling met IL5-remmers.

Belangenverstrengeling

Diverse auteurs melden banden met farmaceutische bedrijven, waaronder fabrikanten van IL5-remmers. AstraZeneca heeft deze studie gefinancierd.

Bron

Ilmarinen et al. Prevalence of Patients Eligible for Anti-IL-5 Treatment in a Cohort of Adult-Onset Asthma. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019;7(1):165-74

Contact

Laatst gewijzigd op 16 februari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.