Nieuw onderzoek

In het kort

De internationale behandeladviezen voor astma en ernstig astma zijn aangepast.

Er is een update van de GINA-richtlijn Global Strategy for Asthma Management and Prevention en de GINA-richtlijn Difficult-to-treat & severe asthma (GINA, 2019). In de herziene GINA-richtlijnen zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versies uit 2018.

Wat is nieuw in de behandeling van astma?

De GINA-richtlijn kent nog steeds vijf stappen in de behandeling van astma bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder. Meest opvallend is dat de richtlijn als zo nodig medicatie de combinatie formoterol met ICS in lage dosering adviseert in plaats van alleen SABA. De studies waarop dit advies is gebaseerd zijn uitgevoerd met formoterol/budesonide (200/6 mcg). SABA geeft volgens GINA op korte termijn wel verlichting van de astmasymptomen, maar op lange termijn beschermt het niet tegen ernstig exacerbaties. Overgebruik van SABA is volgens GINA geassocieerd met een verhoogd risico op ernstig exacerbaties.

Wat is nieuw in de behandeling van ernstig astma?

De GINA-richtlijn Difficult-to-treat & severe asthma (2019) noemt nu ook dupilumab als optie voor add-on therapie bij patiënten met ernstig type 2 astma (exacerbaties in afgelopen jaar en bloedeosinofielen ≥ 150 cellen/µl of FeNO ≥ 25 ppb). Dupilumab is ook een optie voor patiënten met ernstig astma die onderhoudsbehandeling nodig hebben met orale corticosteroïden. Daarnaast wijzigt de therapieduur bij een onduidelijke respons na 4 maanden behandeling met een biologisch geneesmiddel. De GINA-richtlijn adviseert in dat geval een verlenging van de behandelperiode van 6 tot 12 maanden (GINA, 2019).

Belang voor de praktijk

De adviezen in de GINA-richtlijn (2019) wijken af van de aanbevelingen uit de NHG-Standaard Astma (2015). Zo gaat de NHG-Standaard uit van zo nodig medicatie met SABA als eerste stap in de behandeling (NHG, 2015). Het is niet bekend of en wanneer de NHG-Standaard Astma (2015) zal worden herzien. Het gebruik van budesonide/formoterol als zo nodig medicatie is off-label. Als arts en apotheker dient u de patiënt hierover te informeren.

Het aantal behandelingsopties voor patiënten met ernstig astma neemt toe nu dupilumab is opgenomen in de GINA-richtlijn. Het is onduidelijk hoe de effectiviteit en veiligheid van dupilumab zich verhoudt tot omalizumab en IL5-remmers. Vergelijkend onderzoek is nodig om daarover een uitspraak te kunnen doen.

Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie op MedicijnBalans over de GINA-richtlijn Astma en Ernstig astma.

Mogelijke belangenverstrengeling

GINA wordt gefinancierd vanuit de verkoop van haar producten. De experts betrokken bij het opstellen van de richtlijn zijn veelal betrokken bij door de farmaceutische industrie gesponsorde studies naar geneesmiddelen voor astma.

Bron

GINA. Pocket guide Global strategy for asthma management and prevention. 2019.
GINA. Difficult to treat & severe astma in adolescents and adult patients. 2019.

Contact

Laatst gewijzigd op 16 februari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.