Nieuw onderzoek

In het kort

Geen toegevoegde waarde van rivaroxaban bij de preventie van veneuze trombo-embolie bij kankerpatiënten.

Gebruik van rivaroxaban (Xarelto®) heeft geen significant voordeel boven placebo bij kankerpatiënten met een hoog risico op veneuze trombo-embolie (VTE). Dit is de conclusie van de CASSINI-trial waarover Khorana et al. berichtten in de New England Journal of Medicine.

Resultaten

De CASSINI-trial onderzocht het effect van rivaroxaban eenmaal daags 10 mg ten opzichte van placebo op het optreden van VTE bij 841 patiënten met kanker. Het betrof patiënten:

  • zonder bestaande diepe veneuze trombose (DVT)
  • met een Khorana score van 2 of hoger (de score loopt van 0 tot en met 6, waarbij een hogere score een hoger risico op VTE aangeeft)
  • met een verwachte overleving van meer dan 6 maanden
  • die startten met een systemische kankerbehandeling binnen een week voor of een week na de start met de studiemedicatie

Patiënten kregen de studiemedicatie gedurende 180 dagen.

De belangrijkste uitkomstmaat was een samenstelling van manifestaties van een DVT in een been/arm, longembolie of sterfte door VTE. Deze uitkomstmaat kwam voor bij 6,0% van de patiënten met rivaroxaban en bij 8,8% van de patiënten met placebo (hazard ratio (HR)=0,66; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=0,40 tot 1,09).

De belangrijkste veiligheidsmaat was het optreden van grote bloedingen. Deze deden zich voor bij 2% van de patiënten met rivaroxaban en bij 1% van de patiënten met placebo (HR=1,96; 95%BI=0,59 tot 6,49). De grote bloedingen betroffen gastro-intestinale bloedingen bij 8 patiënten, intra-oculaire bloedingen bij 2 patiënten en een intracraniële bloeding bij 1 patiënt.

Discussie

De onderzoekers geven als beperking van hun studie aan dat 47% van de patiënten voortijdig stopte met de behandeling. Deze groep kreeg nog wel vervolgonderzoeken. Van de patiënten bij wie de belangrijkste uitkomstmaat optrad was 39% al gestopt met de studiemedicatie. De onderzoekers onderzochten de belangrijkste uitkomstmaat ook bij uitsluitend patiënten die de studiemedicatie gebruikten. Binnen deze groep trad wel een significant verschil op in het voordeel van rivaroxaban. Aan dergelijke resultaten wordt echter minder waarde gehecht, omdat een situatie waarin alle patiënten hun medicatie trouw nemen minder goed de dagelijkse praktijk weerspiegelt.

Belang voor de praktijk

Diverse studies hebben het effect van DOAC’s bij patiënten met kanker onderzocht. Tot nu toe lieten die meestal geen voordeel van DOAC’s ten opzichte van placebo zien. Ook de CASSINI-trial geeft geen aanleiding om patiënten met kanker en een hoog risico op VTE preventief te gaan behandelen met rivaroxaban.

Mogelijke belangenverstrengeling

De studie werd gefinancierd door Bayer Yakuhin Ltd. Diverse auteurs melden financiële banden met diverse farmaceutische bedrijven, waaronder de registratiehouder van rivaroxaban.

Bron

Khorana AA. Rivaroxaban for Thromboprophylaxis in High-Risk Ambulatory Patients with Cancer. N Engl J Med. 2019;380(8):720-728.

Contact

Laatst gewijzigd op 16 juli 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.