Nieuw onderzoek

In het kort

Sacubitril/valsartan geeft symptoomverlichting in patiƫnten met symptomatisch chronisch hartfalen met een verminderde ejectiefractie.

Sacubitril/valsartan (Entresto®) vermindert symptomen bij patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met een verminderde ejectiefractie. Ook zijn patiënten actiever na het starten met sacubitril/valsartan. Hun maximale inspanningscapaciteit verbetert niet. 

Resultaten

Voor dit retrospectieve observationele onderzoek includeerden de onderzoekers 201 patiënten, waarvan 82% mannen. Deelnemers waren patiënten van een tertiair hartfalencentrum in Vlaanderen. De onderzoekers verzamelden gegevens over de ernst van de symptomen (aan de hand van de NYHA-klasse) en de cardiopulmonale inspanningscapaciteit voor en na de start van sacubitril/valsartan. Bij patiënten met een ICD of pacemaker bepaalden ze daarnaast de mate waarin de patiënt actief was op een dag door gegevens te verzamelen van de ICD of pacemaker met behulp van telemonitoring.

Bij een deel van de patiënten verbeterden de symptomen na het starten van sacubitril/valsartan. 3,3% van de patiënten verbeterde 2 NYHA-klassen, 28,7% verbeterde 1 NYHA-klasse, 64% bleef in dezelfde klasse en 4% verslechterde 1 klasse. Overall verbeterde de NYHA-klassen significant. Vooral bij patiënten met een hogere NYHA-klasse (III of IV) namen de symptomen af.

Patiënten met een ICD of pacemaker waren actiever gedurende de dag een jaar na de start met sacubitril/valsartan (13% activiteit tegenover 18% activiteit, p <0,001). De maximale inspanningscapaciteit bij een fietsproef verschilde niet voor of na de start met sacubitril/valsartan.

Discussie

Volgens de auteurs vermindert sacubitril/valsartan de ziektelast bij patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen door symptoomverlichting. Ook verhoogt sacubitril/valsartan de mate waarin de patiënt actief is op een dag. Vooral patiënten met ernstige hartfalen (NYHA-III en IV) vertonen verbetering. Echter, de studie heeft onvoldoende power voor een conclusie over de inspanningscapaciteit vanwege een relatief kleine subpopulatie. Ook is de studie vanwege het retrospectieve karakter onderhevig aan bias.

Belang voor de praktijk

In de NHG-standaard Hartfalen (2010) heeft sacubitril/valsartan nog geen plaats (NHG, 2010). De 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure (2016) adviseert sacubitril/valsartan voor te schrijven wanneer maximale doseringen van een ACE-remmer, bètablokker en aldosteronantagonist niet voldoende symptoomverlichting geven (ESC, 2016). Volgens deze studie geeft sacubitril/valsartan symptoomverlichting en verhoogt het de mate van activiteit bij patiënten met ernstige hartfalen en een verminderde ejectiefractie. De extrapoleerbaarheid van de studieresultaten is beperkt, aangezien slechts 18% van de patiënten vrouw was. Omdat deze studie meer zieke en oudere patiënten bevat dan de registratiestudies, is het wel een aanvulling hierop. 

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek in Vlaanderen. De auteurs hebben geen (financiële) banden met organisaties die belang kunnen hebben bij de uitkomst van dit onderzoek.

Bron
  • Lau CW et al. Effects of sacubitril/valsartan on functional status and exercise capacity in real-world patients. Acta Cardiol. 2018 Nov 25:1-8.
  • NHG. NHG-Standaard Hartfalen. 2010.
  • ESC. Acute and Chronic Heart Failure. 2016.

Contact

Laatst gewijzigd op 17 maart 2020

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.