Nieuw onderzoek

In het kort

De IL5-remmer mepolizumab is ook op lange termijn effectief en veilig bij ernstig eosinofiel astma.

De IL5-remmer mepolizumab is ook op lange termijn effectief en veilig bij ernstig eosinofiel astma. Dit concluderen Khatri et al. op basis van een open-label studie van 4,5 jaar.

Aanleiding

Mepolizumab werd in december 2015 als eerste IL5-remmer geregistreerd voor de behandeling van ernstig eosinofiel astma dat onvoldoende reageert op inhalatiemiddelen. Bij het op de markt komen van mepolizumab waren alleen onderzoeksresultaten over een periode van 12 maanden beschikbaar.

Opzet

In deze open-label studie werden 347 patiënten gevolgd. Zij gebruikten eerder mepolizumab in verschillende doseringen of placebo tijdens een registratieonderzoek van 12 maanden. De periode tussen beide onderzoeken was 12 tot 28 maanden. In deze tussenperiode gebruikten geen van de deelnemers mepolizumab. Deelnemers die eerder ernstige bijwerkingen ondervonden, werden uitgesloten van deelname. In het onderzoek gebruikten alle deelnemers 100 mg mepolizumab subcutaan per 4 weken. De behandelduur was gemiddeld 3,5 jaar en maximaal 4,5 jaar. Primaire eindpunten waren het optreden van bijwerkingen en exacerbaties, de astmacontrole (gemeten met de Astma Control Questionnaire 5; ACQ-5), FEV1 en de hoeveelheid eosinofielen (aantal cellen per microliter). Een daling van de ACQ met 0,5 punt werd als klinisch relevant beschouwd, net als een stijging van de FEV1 met 100 ml. Voor de overige waarden is geen maat voor klinische relevantie gesteld.

Effectiviteit

Ten opzichte van de nulmeting daalde de ACQ met 0,47 punten, dit verschil is niet klinisch relevant. De longfunctie gemeten met de FEV1 verbeterde in de eerste 24 weken. Daarna nam de FEV1 weer af. Na 200 weken was de FEV1 weer gelijk aan de beginwaarde. Het aantal eosinofielen daalde met 78%. Het aantal exacerbaties daalde van gemiddeld 1,74 per jaar naar 0,68 per jaar.

Veiligheid

De opgetreden bijwerkingen kwamen overeen met eerdere onderzoeken. Bij 94% van de patiënten traden tijdens het onderzoek één of meerdere bijwerkingen op. Het meest traden op: luchtweginfectie (67%), hoofdpijn (29%), bronchitis (21%) en verergering van de astma (27%). De verergering van astma kan volgens onderzoekers verklaard worden door natuurlijk beloop of stoppen met het gebruik van onderhoudsmedicatie.

Belang voor de praktijk

Dit is het eerste onderzoek dat resultaten geeft over de effectiviteit en veiligheid van een IL5-remmer bij gebruik na gemiddeld 3,5 jaar. Voorschrijvers dienen de gegevens uit dit onderzoek over de effectiviteit en bijwerkingen van mepolizumab mee te nemen bij hun afweging om dit middel voor te schrijven. Het interpreteren van de gegevens over bijwerkingen aan de hand van deze studie is lastig, omdat deelnemers in de eerdere studie geen ernstige bijwerkingen ondervonden.

Belangenverstrengeling

De auteurs zijn werkzaam bij GlaxoSmithKline, fabrikant van mepolizumab.

Bron

Khatri S et al. Assessment of the long-term safety of mepolizumab and durability of clinical response in patients with severe eosinophilic asthma. J Allergy Clin Immunol. 2018 Okt; 22.

Contact

Laatst gewijzigd op 16 februari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.