Nieuw onderzoek

In het kort

Dabigatran is even effectief als een LMWH bij het voorkomen van VTE bij patiënten met een knie- of heupvervangingsoperatie, maar veroorzaakt wel meer bloedingen. 

Dabigatran (Pradaxa®) is even effectief als laagmoleculairgewicht heparine bij het voorkomen van veneuze tromboembolie (VTE) bij patiënten die een knie- of heupvervangingsoperatie ondergaan. Dit gaat echter gepaard met een significant groter aantal grote en kleine bloedingen.

Resultaten

De onderzoekers voerden een retrospectieve observationele studie uit door middel van de registratiegegevens van 2.372 patiënten die een totale heup- of knievervanging ondergingen. Tijdens de ziekenhuisopname kregen alle patiënten enoxaparine tweemaal daags 30 mg subcutaan. Na het ontslag kregen 1.468 patiënten enoxaparine tweemaal daags 30 of 40 mg. 904 patiënten kregen dabigatran eenmaal daags 150 of 220 mg. De behandelduur varieerde van 14 tot 35 dagen. De onderzoekers volgden de patiënten tot 3 maanden na de operatiedag.

De primaire uitkomstmaat was symptomatische diepe veneuze trombose of longembolie. Dit trad op bij 9 patiënten met enoxaparine en bij 7 met dabigatran (absolute risicoverschil (ARD)=-0,16; 95%betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=-0,87 tot 0,54). Grote bloedingen traden op bij 1 patiënt met enoxaparine en bij 5 met dabigatran (ARD=-0,50; 95%BI=-0,94 tot -0,07). Ook kleine bloedingen kwamen significant vaker voor bij gebruik van dabigatran (ARD -4,57; 95%BI=-8,46 tot -0,69). Er was geen verschil in het optreden van grote bloedingen tussen patiënten die een heup- of knieoperatie ondergingen. Kleine bloedingen kwamen significant vaker voor bij patiënten na een knieoperatie.

Discussie

De studie had diverse beperkingen. Patiënten met een VTE tijdens de ziekenhuisopname konden niet deelnemen. Dit kan leiden tot een onderschatting van het risico. De behandelperiode was niet goed gedefinieerd. Daardoor was er geen onderscheid tussen VTE’s en bloedingen tijdens of na de behandelperiode. Er was geen controle op de therapietrouw en door het ontbreken van randomisatie kan confounding niet worden uitgesloten.

Belang voor de praktijk

Dabigatran heeft als voordeel dat het gebruik minder belastend is voor patiënten. Dit heeft te maken met de orale toedieningsvorm. Op grond van de gegevens uit deze studie gaat gebruik van dabigatran echter gepaard met een hoger risico op bloedingen. Dit laatste is opvallend omdat in de registratieonderzoeken naar dabigatran geen noemenswaardige verschillen werden gevonden. Een zorgvuldige individuele afweging van de voor- en nadelen is dan belangrijk.

Belangenverstrengeling

De auteurs verklaren geen belangenverstrengeling te hebben.

Bron

Senay A et al. Incidence of symptomatic venous thromboembolism in 2372 knee and hip replacement patients after discharge: data from a thromboprophylaxis registry in Montreal, Canada. Vasc Health Risk Manag 2018;14:81-89.

Laatst gewijzigd op 11 september 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.