Nieuw onderzoek

In het kort

Insuline degludec/liraglutide is non-inferieur aan basaal-bolustherapie wat betreft HbA1c-daling bij DM2.

Insuline degludec/liraglutide (Xultophy®) is non-inferieur aan basaal-bolustherapie wat betreft HbA1c-daling bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2). Insuline degludec/liraglutide geeft wel minder risico op hypoglykemieën en veroorzaakt gewichtsafname in plaats van gewichtstoename. Dat blijkt uit de DUAL VII-studie van Billings et al.

Resultaten

De onderzoekers randomiseerden patiënten met DM2 naar eenmaal daags insuline degludec/liraglutide of basaal-bolustherapie. Basaal-bolustherapie bestond uit eenmaal daags insuline glargine en insuline aspart voor de maaltijden. Patiënten continueerden metformine in dezelfde dosering als voorafgaand aan de studie.

HbA1c

Insuline degludec/liraglutide was non-inferieur aan basaal-bolustherapie wat betreft HbA1c-daling. Het HbA1c daalde van 66 mmol/mol naar 50 mmol/mol in de groep met insuline degludec/liraglutide. In de groep met basaal-bolustherapie daalde het HbA1c van 67 mmol/mol naar 50 mmol/mol.

Hypoglykemieën

Patiënten met insuline degludec/liraglutide ervaarden significant minder ernstige of bevestigde symptomatische hypoglykemieën dan patiënten met basaal-bolustherapie; risico ratio (RR)=0,39; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=0,29 tot 0,51. Patiënten met insuline degludec/liraglutide hadden gemiddeld 1,1 ernstige of bevestigde symptomatische hypoglykemieën per jaar. Met basaal-bolustherapie was dit 8,2 per jaar.

Lichaamsgewicht

Het lichaamsgewicht nam af met 0,9 kg in de groep met insuline degludec/liraglutide. Daarentegen nam het lichaamsgewicht met basaal-bolustherapie toe met 2,6 kg. Het verschil tussen insuline degludec/liraglutide en basaal-bolustherapie was -3,6 kg; 95%BI=-4,2 tot -2,9.

Bijwerkingen

Er traden ongeveer evenveel bijwerkingen op bij patiënten met insuline degludec/liraglutide (59,1%) als bij patiënten met basaal-bolustherapie (56,9%). Ook het aantal ernstige bijwerkingen verschilde niet tussen de twee groepen. Misselijkheid kwam wel vaker voor in de groep met insuline degludec/liraglutide. 11,1% van de patiënten met insuline degludec/liraglutide rapporteerde ten minste één keer misselijkheid in vergelijking met 1,6% van de patiënten met basaal-bolustherapie.

Discussie

Insuline degludec/liraglutide is even effectief qua HbA1c-verlaging als basaal-bolustherapie. Als tekortkoming van de studie noemen de auteurs het open-label design, wat het aantal bijwerkingen en andere resultaten mogelijk vertekent. Een andere tekortkoming is de vergelijking van twee verschillende basale insulines met andere farmacokinetische eigenschappen. Ook hanteerde deze studie lagere streefwaarden voor bloedglucose dan sommige richtlijnen, wat kan leiden tot een hogere insulinedosering in deze studie. Hierdoor kan een groter verschil ontstaan in gewicht en hypoglykemieën tussen beide behandelgroepen.

Belang voor de praktijk

Insuline degludec/liraglutide heeft geen plaats in de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013). Basaal-bolustherapie heeft wel een plaats in de behandeling als eenmaal daags insuline onvoldoende effect heeft. Uit deze studie blijkt dat er geen verschil is in HbA1c-verlaging tussen insuline degludec/liraglutide en basaal-bolustherapie. Insuline degludec/liraglutide geeft daarnaast minder risico geeft op hypoglykemieën en gewichtstoename. Er zijn echter nog onduidelijkheden over de langetermijnveiligheid van liraglutide. Sommige studies laten een verhoogd risico op pancreatitis zien. Ten slotte zijn de geneesmiddelkosten van insuline degludec/liraglutide meer dan twee keer zo hoog als van basaal-bolustherapie op basis van doseringen uit deze studie (Medicijnkosten, 2018).

Belangenverstrengeling

Deze studie werd gefinancierd door Novo Nordisk, de fabrikant van insuline degludec/liraglutide. Alle auteurs hebben banden met farmaceutische bedrijven, waaronder Novo Nordisk.

Bron

Billings LK et al. Efficacy and safety of IdegLira versus basal-bolus insulin therapy in patients with type 2 diabetes uncontrolled on metformin and basal insulin; DUAL VII randomized clinical trial. Diabetes Care. 26 februari 2018.

Laatst gewijzigd op 20 april 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.