Nieuw onderzoek

In het kort

Bij patiënten met symptomatisch COPD is triple therapie met één inhalator non-inferieur aan twee inhalatoren. 

Bij patiënten met symptomatisch COPD is triple therapie met één inhalator non-inferieur aan twee inhalatoren. Dat blijkt uit een studie van Bremner et al.

Methode

De onderzoekers vergeleken de effectiviteit en bijwerkingen van fluticason/umeclidinium/vilanterol (Trelegy®) met fluticason/vilanterol (Relvar®) in combinatie met umeclidinium (Incruse®) in dezelfde dosering en met dezelfde inhalator (Ellipta®). De studie duurde 24 weken. Deelnemers hadden matige tot ernstige COPD. Dit kon als een van de volgende twee criteria werd voldaan:

  • FEV1/FVC-ratio < 0,7 plus FEV1 na bronchusverwijding < 50% van voorspeld plus > 1 matige tot ernstige exacerbatie in het afgelopen jaar.
  • FEV1 na bronchusverwijding 50 tot 80% van voorspeld plus > 1 ernstige exacerbatie met ziekenhuisopname in het afgelopen jaar.

Er deden 1.055 patiënten mee aan deze studie. Hiervan gebruikte 42% eerder ook al triple therapie. Het primaire eindpunt was de verandering van FEV1 na 24 weken. Secundaire eindpunten waren de ervaren klachten, gemeten met de St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) en mate van dyspneu, gemeten met de Transitional Dyspnea Index (TDI).

Resultaten

Na 24 weken was de verandering van FEV1 ten opzichte van de uitgangswaarde met één inhalator 113 ml; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=91 tot 135 ml en met twee inhalatoren 95 ml; 95%BI=72 tot 117 ml. Het verschil tussen de twee behandelingen was niet klinisch relevant. Ook vonden de onderzoekers geen verschil in SGRQ, TDI en opgetreden bijwerkingen.

Discussie

De onderzoekers geven aan dat de resultaten overeenkomen met hun verwachtingen. De werking van de drie werkzame stoffen is niet anders als het wordt toegediend via één inhalator. In vergelijking met de registratiestudie is het effect op de FEV1 lager dan verwacht (107 versus 142 ml). Onder andere het feit dat een aantal patiënten al triple therapie gebruikten, kan dit mogelijk verklaren. Ook traden in deze studie meer bijwerkingen op dan in de registratiestudie (48 versus 39%), mogelijk doordat de patiënten een ernstigere vorm van COPD hadden. De studie geeft geen antwoord op de vraag wat de voordelen zijn van gebruik van één inhalator in termen van gebruiksgemak en therapietrouw.

Belang voor de praktijk

Fluticason/vilanterol/umeclidinium (Trelegy®) is geregistreerd voor de behandeling van matige tot ernstige COPD bij volwassenen, waarbij een combinatie van een inhalatiecorticosteroïd (ICS) en een langwerkend β2-sympathicomimeticum (LABA) onvoldoende effectief is. De NHG-Standaard COPD (2015) geeft aan dat het toevoegen van een ICS aan de behandeling met LABA of LAMA noodzakelijk kan zijn bij frequente exacerbaties. Het ICS dient gestaakt te worden, indien dit geen duidelijk toegevoegde waarde (meer) heeft, vanwege onder andere een verhoogd risico op pneumonie. In de praktijk zijn ook therapietrouw en inhalatietechniek van belang om het beoogde effect te bereiken. Onderzoek moet uitwijzen of triple therapie hieraan bijdraagt.

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door GSK, de fabrikant van fluticason/vilanterol/umeclidinium. Een aantal onderzoekers en auteurs is werkzaam bij of worden gesponsord door GSK.

Bron

Bremner P et al. Single-inhaler fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol versus fluticasone furoate/vilanterol plus umeclidinium using two inhalers for chronic obstructive pulmonary disease: a randomized non-inferiority study. Respiratory research: 2018;19:19.

Laatst gewijzigd op 6 april 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.