Nieuw onderzoek

In het kort

JAK-remmer baricitinib is bij ouderen met reumatoïde artritis even effectief als bij jongeren. Wel komen bijwerkingen vaker voor. 

De Janus-kinaseremmer (JAK-remmer) baricitinib (Olumiant®) is bij ouderen met reumatoïde artritis (RA) even effectief als bij jongeren. Wel komen bijwerkingen bij ouderen vaker voor. Zo concluderen Fleischmann et al. op basis van een posthoc-analyse van twee fase-3-studies.

 

Effectiviteit

De onderzoekers verdeelden de deelnemers in drie groepen op basis van leeftijd. Ze vergeleken de effectiviteit en veiligheid van baricitinib 4 mg met placebo. De primaire uitkomstmaat was een verbetering van de standaardsymptoomscore van 20% of meer (ACR20) na 12 weken. De ACR20 omvat aspecten als pijnlijke en gezwollen gewrichten. Het percentage patiënten met een ACR20-respons was vergelijkbaar voor patiënten jonger dan 50 jaar, patiënten tussen 50 en 65 jaar en patiënten ouder dan 65 jaar. In de placebogroep was dit 37 tot 43% van de deelnemers, bij baricitinib 66 tot 69%.

 

Veiligheid

Bij ouderen kwamen meer bijwerkingen voor dan bij jongeren. Dit gold zowel voor placebogebruikers als voor gebruikers van baricitinib. Ouderen die baricitinib gebruikten, hadden meer bijwerkingen dan ouderen die placebo gebruikten. Ouderen stopten vaker met deelname aan de studie dan jongeren. Ook stopten ze vaker wanneer zij baricitinib gebruikten. In alle leeftijdsgroepen maakten gebruikers van baricitinib vaker een infectie door dan gebruikers van placebo.

 

Discussie

De auteurs geven aan dat leeftijd geen contra-indicatie is voor het gebruik van baricitinib. De effectiviteit is vergelijkbaar bij ouderen en jongeren. De incidentie van ernstige bijwerkingen bij baricitinib is volgens hen vergelijkbaar met placebo. Wel noemen de auteurs de follow-up van de studies te kort om een volledig beeld te krijgen van de veiligheid op langere termijn.

 

Belang voor de praktijk

Op de korte termijn lijkt er geen bezwaar te bestaan om ouderen te behandelen met baricitinib. Wel moeten de effecten op de langere termijn goed worden onderzocht. De incidentie van infecties was duidelijk hoger bij ouderen die baricitinib gebruikten ten opzichte van placebo. Ook zijn de gegevens van de onderzoekspopulatie maar beperkt extrapoleerbaar naar de klinische praktijk, waar veelal meer sprake zal zijn van comorbiditeiten. Meer gegevens uit de dagelijkse praktijk zijn dan ook gewenst.

 

Belangenverstrengeling

De analyse en de onderliggende studies zijn gefinancierd door Lilly, de registratiehouder van baricitinib. Meerdere auteurs zijn in dienst van Lilly. Andere auteurs hebben financiële banden met meerdere farmaceutische bedrijven.

 

Bron

Fleischmann R et al. Safety and efficacy of baricitinib in elderly patients with rheumatoid arthritis. RMD Open. 2017;3(2):e000546.

Laatst gewijzigd op 28 november 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.