Nieuw onderzoek

In het kort

Hoe lager het LDL-cholesterol-gehalte, hoe kleiner de kans op hart- en vaatziekten. 

Hoe lager het LDL-cholesterol-gehalte (LDL-c-gehalte), hoe kleiner de kans op hart- en vaatziekten. Dat is de conclusie van een secundaire analyse van gegevens uit de FOURIER-studie. In deze studie is het effect van de proprotein convertase subtilisin/kexin type 9-remmer (PCSK9-remmer) evolocumab (Repatha®) vergeleken met placebo.

 

Resultaten

In deze analyse van eerder gepubliceerde resultaten verdeelden de onderzoekers de 25.982 deelnemers in 5 subgroepen aan de hand van het LDL-c-gehalte dat na 4 weken behandeling werd bereikt. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt, bestaande uit cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct, beroerte, ziekenhuisopname voor instabiele angina pectoris of coronaire revascularisatie. Dit primaire eindpunt kwam het minst vaak voor bij de patiënten met het laagste LDL-c-gehalte (< 0,5 mmol/l). Vergeleken met de groep met het hoogste LDL-c-gehalte (> 2,6 mmol/l) was het relatief risico bij een LDL-c-gehalte < 0,5 mmol/l 0,76 (95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=0,64 tot 0,90). Er was bovendien een lineair verband tussen het LDL-c-gehalte en de kans op het primaire eindpunt. Hetzelfde verband was zichtbaar bij het secundaire eindpunt, dat bestond uit cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct en beroerte.

Er was geen verband tussen het bereikte LDL-c-gehalte na vier weken en het risico op cardiovasculaire sterfte of totale mortaliteit. Ook bij de bijwerkingen was er geen lineaire relatie tussen de incidentie van bijwerkingen en het bereikte LDL-c-gehalte.

In de groep met een zeer laag LDL-c-gehalte kwamen meer meldingen van cataract voor. Het relatief risico op cataract was in de groep met een LDL-c-gehalte < 0,5 mmol/l ten opzichte van de groep met een LDL-c-gehalte > 2,6 mmol/l 1,54 (95%BI=1,03 tot 2,31). Andere categorieën bijwerkingen (zoals cognitieve bijwerkingen, diabetes mellitus) kwamen niet significant vaker voor in een van de subgroepen.

 

Discussie

De auteurs wijten het gebrek aan effect op mortaliteit in deze studie aan de korte follow-up van de FOURIER-studie. Deze was (mediaan) 2,2 jaar. Ook kwamen sommige bijwerkingen maar weinig voor, zodat een goede schatting van het risico op deze bijwerkingen niet mogelijk is.

 

Belang voor de praktijk

Deze analyse voegt weinig nieuwe inzichten toe aan wat al bekend was uit eerdere studies. De effecten op de lange termijn van zeer lage LDL-c-gehaltes blijven onduidelijk. Langer lopende studies zullen hier op termijn mogelijk meer duidelijkheid over geven.

 

Belangenverstrengeling

De FOURIER-studie is gefinancierd door Amgen, registratiehouder van evolocumab. Diverse auteurs hebben geld ontvangen van diverse farmaceutische bedrijven.

 

Bron

Giugliano RP et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. Lancet. 2017 Aug 25.

Laatst gewijzigd op 20 oktober 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.