Nieuw onderzoek

In het kort

Dit case-report beschrijft een 77-jarige vrouw met een anafylactische reactie na toediening van idarucizumab.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier antidotum

Nam et al. beschrijft in de Journal of Clinical Neurology een 77-jarige vrouw met een anafylactische reactie na toediening van idarucizumab (Praxbind®).

 

Beschrijving patiënt

Een 77-jarige vrouw was ingestuurd naar de spoedeisende hulp met linkszijdige spierzwakte, spraakproblemen en slaperigheid. Zij had een beroerte in de voorgeschiedenis waarvan zij goed hersteld was. Zij gebruikte tweemaal daags 110 mg dabigatran (Pradaxa®) in verband met atriumfibrilleren. De patiënte had bij opname een bloeddruk van 142/80 mmHg en een polsfrequentie van 79/min. De stollingsstatus was normaal. Een CT-scan van de hersenen toonde een bloeding. De patiënte kreeg direct mannitol. Ook kreeg zij een bolus van 2,5 g idarucizumab na inclusie in een klinische studie. Vier minuten na toediening van de idarucizumab daalde haar bewustzijn. Zij braakte en ontwikkelde een huiduitslag. De zuurstofsaturatie daalde naar 80%, de bloeddruk naar 77/40 mmHg en de pols steeg naar 110/min. De toediening van idarucizumab werd direct gestaakt en patiënte kreeg adrenaline en noradrenaline toegediend. Na 6 uur normaliseerden de bloeddruk en de zuurstofsaturatie.

 

Conclusies 

Idarucizumab is een monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen kunnen tot ernstige infusiereacties leiden, waaronder ook anafylaxie. Hoewel er geen direct laboratoriumbewijs voor anafylaxie beschikbaar is, lijkt dit bij deze patiënte toch de meest voor de hand liggende verklaring. De patiënte voldeed aan alle klinische criteria voor anafylaxie en andere oorzaken voor de genoemde verschijnselen konden uitgesloten worden.

 

Belang voor de praktijk

De auteurs geven aan dat dit het eerste geval van anafylaxie bij gebruik van idarucizumab is. Zij bevelen zorgvuldige monitoring aan tijdens het toedienen van idarucizumab.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Een van de auteurs meldt het ontvangen van honoraria van uiteenlopende fabrikanten van geneesmiddelen, waaronder direct werkende orale anticoagulantia.

 

Bron

Nam K-W et al. Anaphylaxis after idarucizumab infusion. J Clin Neurol 2017;13:e29.

Laatst gewijzigd op 12 oktober 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.