Nieuw onderzoek

In het kort

De mortaliteit tijdens het gebruik van olodaterol is vergelijkbaar met de mortaliteit tijdens het gebruik van placebo. 

De mortaliteit tijdens het gebruik van olodaterol (Spiolto®) is vergelijkbaar met de mortaliteit tijdens het gebruik van placebo. Zo concluderen Lee et al. op basis van een meta-analyse van klinische studies. Het aantal ernstige bijwerkingen is vergelijkbaar voor olodaterol  en placebo.

 

Resultaten

De onderzoekers analyseerden de gegevens van studies die olodaterol vergeleken met placebo en studies die olodaterol/tiotropium (Striverdi®) vergeleken met tiotropium (Spiriva®, Tiotrus®). Over mortaliteit rapporteerden 18 studies, over ernstige bijwerkingen 26, met in totaal 16.591 deelnemers. De behandelduur liep uiteen van 1 dag tot 52 weken. De meerderheid van de patiënten had COPD, een klein deel (1.673) had astma.

De kans op overlijden was verhoogd bij het gebruik van olodaterol versus placebo, maar dit was niet significant. De odds ratio (OR) was 1,31, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) van 0,90 tot 1,89. Het aantal sterfgevallen was laag: 75 in de olodaterolgroep (7.785 patiënten) en 45 in de placebogroep (5.384 patiënten). De OR voor ernstige bijwerkingen was 1,03 (95%BI = 0,91 tot 1,15).

 

Discussie

De meta-analyse kan een positief of negatief effect van olodaterol op de mortaliteit niet uitsluiten, vanwege het wijde betrouwbaarheidsinterval. De onderzoekers pleiten voor meer langlopende studies. Een gunstig effect op mortaliteit door beïnvloeding van het ziekteproces is volgens hen pas na drie jaar te verwachten.

 

Belang voor de praktijk

De in deze meta-analyse gebruikte studies waren wellicht te kort om een effect op mortaliteit te vinden. Vooralsnog is er geen enkel effect van olodaterol op de mortaliteit gevonden in vergelijking tot placebo. Meer onderzoek is dan ook noodzakelijk. De NHG-standaard COPD (2015) geeft aan geen plaats te zien voor olodaterol, omdat er geen klinisch relevante meerwaarde boven de oudere langwerkende middelen bestaat. Deze meta-analyse geeft geen aanleiding deze plaatsbepaling aan te passen.

 

Belangenverstrengeling

De auteurs hebben geen subsidie voor het uitvoeren van deze meta-analyse ontvangen. Ook geven zij aan geen financiële banden met de farmaceutische industrie te hebben.

 

Bron

Lee HW et al. The impact of olodaterol on the risk of mortality and serious adverse events: a systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2016. 

 

Laatst gewijzigd op 22 februari 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.