Nieuw onderzoek

In het kort

Vijf gram idarucizumab gaat de anticoagulerende effecten van dabigatran onmiddellijk tegen.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier antidotum.

Vijf gram idarucizumab (Praxbind®) gaat de anticoagulerende effecten van dabigatran (Pradaxa®) onmiddellijk tegen. Dit is de conclusie van de geactualiseerde resultaten van de RE-VERSE AD studie, die tijdens het congres van de American Heart Association (AHA) in november 2016 gepresenteerd zijn.

 

Resultaten

De RE-VERSE AD studie is gestart in mei 2014 en heeft inmiddels 494 patiënten geïncludeerd. Dit betreft dabigatrangebruikers die idarucizumab toegediend moeten krijgen in verband met een ongecontroleerde of levensbedreigende bloeding (groep A) of een spoedeisende chirurgische ingreep of een andere invasieve procedure (groep B). Het primaire eindpunt – omkering van het anticoagulerende effect van dabigatran binnen 4 uur – trad bij 100% van de patiënten op. Bij patiënten met een extracraniële bloeding was de mediane tijd tot bevestiging van hemostase 3,5 tot 4,5 uur. In groep B was bij 93% van de patiënten sprake van normale hemostase gedurende de operatie. De mediane tijd tussen toediening van idarucizumab en de operatiekamer bedroeg 1,6 uur.

Bij 6,3% van de patiënten trad binnen 90 dagen na toediening van idarucizumab een trombotisch event op. Ongeveer tweederde van deze patiënten kreeg geen anticoagulantia voorafgaand aan het trombotische event. De mortaliteit in groep A bedroeg 12,3% na 30 dagen en 18,7% na 90 dagen. In groep B was dit respectievelijk 12,4% en 18,5%.

 

Belang voor de praktijk

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft in haar recent uitgebrachte standpunt Anticoagulantia aan dat directe werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) voor veel patiënten met atriumfibrilleren of diepe veneuze trombose voortaan een gelijkwaardig alternatief zijn voor vitamine K-antagonisten. Hierdoor zal het gebruik van DOAC’s naar verwachting de komende jaren flink toenemen en daarmee ook de vraag naar antidota.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Het persbericht dat onderwerp van dit nieuwsbericht is, is opgesteld door Boehringer Ingelheim.

 

Bron

  • Boehringer Ingelheim. Updated Phase III results reinforce safety and efficacy of praxbind® (idarucizumab) in urgent situations Ingelheim. November 2016. 
  • NHG. NHG-Standpunt Anticoagulantia. Cumarinederivaten en DOAC’s voortaan gelijkwaardig. 31 augustus2016.

 

Laatst gewijzigd op 28 november 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.