Nieuw onderzoek

In het kort

Indacaterol vermindert wel de kortademigheid, maar heeft geen effect op klachten van hoesten of slijmproductie.

Patiënten met COPD ervaren bij het gebruik van indacaterol (Hirobriz®, Onbrez®) wel een verbetering van hun kortademigheid, maar niet van klachten rond hoesten of slijmproductie. Dat concluderen Park et al. op basis van een meta-analyse.

 

Resultaten

De onderzoekers voegden de resultaten van vijf studies (in totaal 3.547 patiënten) samen, waarbij het effect van indacaterol op dyspneu, hoesten en sputumproductie werd gemeten met deelvragen uit de St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). Deze vragen brengen in kaart hoe vaak de patiënt een bepaald symptoom ervaart. Alleen patiënten met symptomen bij aanvang van de studies werden geïncludeerd.

Gebruik van indacaterol 150 mcg leidde significant vaker tot een afname van de frequentie van dyspneuklachten dan gebruik van placebo (relatief risico (RR) op verbetering van de klachten = 1,33; 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) = 1,03 tot 1,50). Er was geen significant verschil tussen de frequentie van hoesten of overmatige sputumproductie bij gebruik van indacaterol 150 mcg en bij gebruik van placebo. Tussen indacaterol 300 mcg en placebo trad bij geen van de onderzochte klachten een significant verschil op.

 

Discussie

De patiënten in de meta-analyse hadden matig tot ernstig COPD. De klachten kunnen verschillen tussen de verschillende stadia van COPD. Patiënten met mild tot matig COPD ervaren meer effect van hoesten en sputumproductie op de kwaliteit van leven dan patiënten met ernstigere vormen van COPD. Een aparte analyse voor patiënten met mild tot matig COPD was niet mogelijk. De registratie en evaluatie van geneesmiddelen voor COPD vindt plaats op basis van longfunctie (dal-FEV1), dyspneuscore (TDI) en ervaren klachten (SGRQ). Hoesten en sputumproductie worden niet apart benoemd als uitkomstmaten. Toch ervaren patiënten deze klachten ook vaak als belastend, zo geven de auteurs aan.

 

Belang voor de praktijk

De NHG-Standaard COPD (2015) geeft aan dat indacaterol geen meerwaarde heeft boven andere langwerkende luchtwegverwijders. Voor indacaterol hebben we nu inzicht in het effect op hoesten en sputumproductie, voor andere middelen ontbreekt dit inzicht vooralsnog.

 

Belangenverstrengeling

Een van de auteurs heeft honoraria ontvangen van diverse farmaceutische bedrijven, waaronder van Novartis (de fabrikant van indacaterol).

 

Bron

Park et al. Effect of indacaterol on cough and phlegm in Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients: a meta-analysis of five randomized controlled trials. J Korean Med Sci. 2015;30(10):1453-8.

 

Laatst gewijzigd op 22 februari 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.