Nieuw onderzoek

In het kort

Langwerkende bèta-agonisten verhogen de kans op overlijden door een cardiovasculaire oorzaak niet.

Langwerkende bèta-agonisten (LABA's, long acting beta-2-agonists) verhogen de kans op overlijden door een cardiovasculaire oorzaak niet. Dit is de conclusie van een meta-analyse van Xia et al. Eerdere studies gaven aanwijzingen voor een verhoogd risico op cardiovasculaire bijwerkingen, zoals tachycardie, atriumfibrilleren, hartfalen en myocardinfarct.

 

Resultaten

De auteurs includeerden 24 studies waarin de effectiviteit en veiligheid van een LABA is vergeleken met placebo. In vergelijking met placebo verlaagden de LABA's de kans op overlijden door een cardiovasculaire oorzaak (relatief risico 0,65 95%-betrouwbaarheidsinterval 0,50 tot 0,86). In subgroepanalyses bleek dit effect vooral voor te komen bij langer durend gebruik (langer dan 6 maanden) en bij patiënten met een slechtere longfunctie (FEV1 <50% van voorspeld). De meta-analyse kon geen verschil tussen LABA's onderling aantonen op het gebied van cardiovasculaire veiligheid.

 

Discussie

De resultaten van de meta-analyse zijn sterk beïnvloed door een grote studie naar salmeterol. Bij exclusie van deze studie is het relatief risico op cardiovasculaire sterfte nog steeds verlaagd, maar dit is niet langer significant (relatief risico 0,68, 95%-betrouwbaarheidsinterval 0,46 tot 1,01). Verder geven de auteurs aan dat de geïncludeerde studies veelal niet opgezet zijn voor het onderzoeken van cardiovasculaire veiligheid, wat zou kunnen leiden tot inadequate rapportage van cardiovasculaire bijwerkingen. De onderzoekers dringen dan ook aan op meer studies met grotere patiëntaantallen en met een lange follow-up.

 

Belang voor de praktijk

COPD gaat vaak gepaard met cardiovasculaire morbiditeit. De cardiovasculaire veiligheid van geneesmiddelen bij COPD is dan ook een belangrijk onderwerp. LABA's nemen een belangrijke plaats in bij de behandeling van COPD. Ze verbeteren de longfunctie en verminderen de symptomen. Uit deze meta-analyse blijkt dat LABA's de kans op overlijden door cardiovasculaire oorzaak niet verhogen. De vraag wat het effect van het gebruik van een LABA op niet-fatale cardiovasculaire bijwerkingen is, kan met deze meta-analyse niet worden beantwoord.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen

 

Bron

Xia N et al. Inhaled long-acting β2-agonists do not increase fatal cardiovascular adverse events in COPD: a meta-analysis. PLoS One. 2015;10(9):e0137904.

 

Laatst gewijzigd op 22 december 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.