Nieuw onderzoek

In het kort

Hoe ervaren patiënten het gebruik van DOAC's? Een analyse van de meldingen op www.meldpuntmedicijnen.nl.

In Nederland zijn drie direct werkende anticoagulantia (DOAC’s) op de markt: dabigatran (Pradaxa®) en rivaroxaban (Xarelto®) sinds 2008 en apixaban (Eliquis®) sinds 2011. Bij de introductie van deze middelen was er onduidelijkheid over de toepassing in de praktijk. MedicijnBalans heeft een analyse gemaakt van de melding over DOAC's op het het Meldpunt Medicijnen.

 

Resultaten

Het Meldpunt Medicijnen ontving tot en met juni 2015 29 meldingen over DOAC's. De meeste meldingen betreffen dabigatran en rivaroxaban: respectievelijk 13 en 25 meldingen. Er is 1 melding over apixaban. Ongeveer twee derde van de meldingen beschrijft een negatieve ervaring.

In het totaal zijn er 52 bijwerkingen gemeld. Hiervan staan er 7 niet vermeld in de officiële productinformatie van de drie DOAC's. Niet bekende bijwerkingen waren bijvoorbeeld hevig transpireren (2 meldingen) bij rivaroxaban en suizende en piepende oren (2 meldingen) bij rivaroxaban.

Uit de meldingen blijkt dat patiënten op de hoogte zijn van het verschil ten opzichte van vitamine K-antagonisten (7 meldingen beschrijven dit). Patiënten blijken zich zorgen te maken over het gevaar van bloedingen (4 meldingen), over het ontbreken van een antidotum (2 meldingen) en het gemis van controle door de trombosedienst (2 meldingen). Gelijktijdig melden patiënten dat de DOAC's voordelen hebben: ze hoeven niet meer naar de trombosedienst (1 melding) en ze hoeven niet meer te letten op wat ze eten (1 melding). De berichtgeving in de media over de DOAC's vormde de inhoud van twee meldingen.

 

Belang voor de praktijk

Uit de meldingen op het Meldpunt Medicijnen blijkt dat patiënten op de hoogte zijn van de veranderingen bij de overstap van vitamine K-antagonisten naar DOAC's. Sommige patiënten maken zich zorgen over het gebrek aan controle en het risico op bloedingen.

Twee meldingen op het meldpunt refereren naar een rapport van het bijwerkingencentrum Lareb. Hierin staat dat er 45 fatale bijwerkingen zijn die in verband worden gebracht met DOAC’s (wat niet hoeft te betekenen dat er ook daadwerkelijk een oorzakelijk verband is tussen het gebruik van het geneesmiddel en het overlijden) (Lareb, 2015). Het is belangrijk dat patiënten op de hoogte zijn van de risico's van DOAC's. Bij het bijwerkingencentrum Lareb zijn er tot januari 2015 in het totaal 680 meldingen gedaan van bijwerkingen waarbij apixaban, dabigatran of rivaroxaban gezien werden als verdacht geneesmiddel. Na berichtgeving in de media over de risico's van DOAC's is het aantal meldingen met 70% gestegen. https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Uit de meldingen op het meldpunt Medicijnen blijkt dat er bijwerkingen worden gemeld die niet in de productinformatie staan. Een aantal van de op het Meldpunt Medicijnen gemelde bijwerkingen blijken ook te zijn gemeld bij bijwerkingencentrum Lareb. Het melden van bijwerkingen - door zowel patiënten als zorgverleners - blijft belangrijk.

 

Bron

Database Meldpunt Medicijnen, geraadpleegd juli 2015.

Bijwerkingen centrum Lareb. Overzicht gemelde bijwerkingen bij de orale anticoagulantia dabigatran, rivaroxaban en apixaban.

 

Laatst gewijzigd op 24 augustus 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.