Nieuw onderzoek

Het European Medicines Agency (EMA) heeft het combinatiepreparaat empagliflozine/metformine (Synjardy®) toegelaten tot de Europese markt. Empagliflozine (Jardiance®) is een natrium-glucose-cotransporter 2-remmer (SGLT-2-remmer) die als monopreparaat sinds 2014 geregistreerd is voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2). Het combinatiepreparaat is geregistreerd voor patiënten met DM2 die

  • onvoldoende glykemische controle hebben bij gebruik van alleen de maximale dosis metformine
  • onvoldoende glykemische controle hebben met metformine in combinatie met andere bloedglucoseverlagende geneesmiddelen
  • behandeld worden met metformine en empagliflozine in losse tabletten

 

Plaats in de praktijk

SGLT-2-remmers hebben geen plaats in de behandeling van DM2 volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013). Deze standaard geeft de voorkeur aan metformine, sulfonylureumderivaten (SU-derivaten) - waarvan gliclazide de voorkeur heeft - en insuline. De combinatie van empagliflozine en metformine is een combinatie die niet past binnen de adviezen van de NHG-Standaard.

 

Empagliflozine/metformine is (nog) niet op de markt in Nederland.

 

Bron

EC. SmpC empagliflozine/metformine. 29 mei 2015. 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 6 juli 2015