Nieuw onderzoek

Indacaterol (Hirobriz©, Onbrez©) en tiotropium (Spiriva®) zijn even effectief in de verbetering van de longfunctie (uitgedrukt in FEV1) en kwaliteit van leven bij patiënten met matig tot ernstig COPD. Wel geeft indacaterol meer kans op hoest en verslechtering van COPD. Het risico op ernstige bijwerkingen is bij beide middelen even groot. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een meta-analyse van Kim et al.

 

Resultaten

De onderzoekers voerden een meta-analyse uit naar gerandomiseerde klinische studies die het effect van indacaterol, een langwerkende bèta-agonist, op de FEV1 vergeleken met tiotropium, een langwerkend anticholinergicum. Beide middelen worden - in tegenstelling tot de oudere langwerkende luchtwegverwijders die de NHG-Standaard COPD (2015) aanraadt - maar eenmaal daags gebruikt. De onderzoekers includeerden alleen studies bij patiënten met mild tot matig COPD die minimaal 12 weken behandeld werden met een van beide middelen.

De onderzoekers includeerden 4 studies, met in totaal 3.407 gebruikers van indacaterol en 3.412 gebruikers van tiotropium. De belangrijkste bevindingen waren:

  • De FEV1 gemeten na 12 en 26 weken verschilt niet significant tussen gebruikers van indacaterol en tiotropium.
  • Het effect van indacaterol en tiotropium op de kwaliteit van leven - gemeten met de St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) - is vergelijkbaar.
  • De incidentie van nasofaryngitis, ernstige cardiale bijwerkingen en overige ernstige bijwerkingen verschilt niet tussen indacaterol en tiotropium.
  • Hoest en verslechtering van COPD komt vaker voor bij gebruikers van indacaterol dan bij gebruikers van tiotropium. Verslechtering van COPD treedt vooral op bij patiënten met ernstig COPD.

 

Belang voor de praktijk

De NHG-Standaard COPD (2015) geeft aan dat er geen klinische redenen zijn voor een voorkeur voor een langwerkende anticholinergicum of een langwerkende bèta-agonist. Binnen de groep van langwerkende bèta-agonisten hebben formoterol en salmeterol de voorkeur boven indacaterol, omdat van dit laatste middel de effectiviteit en veiligheid op lange termijn niet bekend zijn. Dit onderzoek toont aan dat er qua effectiviteit geen voorkeur is voor tiotropium of indacaterol. Qua bijwerkingen lijkt tiotropium echter gunstiger dan indacaterol. 

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen

 

Bron

Kim JS et al. Comparison of clinical efficacy and safety between indacaterol and tiotropium in COPD: meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2015;10(3):e0119948.

 

Laatst gewijzigd op 23 juni 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.